6 essential skills to be a good translator

the must-have list of skills a translator needs to be employed by a professional translation services provider.

het kan moeilijk blijken een goede vertaler aan het werk te herkennen! We zien een persoon voor een computer zitten en enige tijd later zijn er twee mogelijke uitkomsten: een goede of een slechte vertaling. Maar als we specifieker willen zijn, kunnen we zes vaardigheden opnoemen die een vertaler nodig heeft om door een goede taaldienstverlener te worden ingehuurd.

of een goed vertaalbureau nu een zakelijke vertaling, een websitevertaling of Ondertiteling moet leveren, dit vertaalbureau moet de klant kunnen garanderen dat het werk zal worden gedaan door vertalers die over deze zes vaardigheden beschikken:

vertalers hebben een grondige kennis en begrip nodig van de taal die zij vertalen, zodat er geen impliciete betekenissen die inherent zijn aan de taal ontbreken.

kennis van de doeltaal

vertalers moeten ook een perfecte beheersing van de doeltaal hebben om de context of de toon van de oorspronkelijke tekst correct te reproduceren.Bovendien is het kennen van twee talen op zich al een vrij verbazingwekkende prestatie, maar het is niet voldoende: de vertaler moet ook een diepgeworteld begrip hebben van de etymologische en linguïstische correlaties tussen de twee talen die nodig zijn voor de vertaling.

culturele contexten begrijpen

er is meer! Naast het kennen van beide talen en het begrijpen van de relatie tussen hen, moeten vertalers ook hun kennis van de twee culturen gebruiken. Een taal is een verzameling woorden en grammaticale regels, maar ook een uitgebreid systeem van connotaties en culturele referenties.

vakkennis

kennis van vertalers moet niet alleen taalkundig zijn. Zij moeten inderdaad vertrouwd zijn met het onderwerp van de te vertalen tekst, aangezien deze kennis betekenissen en specifieke woordenschat voor een bepaald gebied of industrie omvat.

kennis van de mechanismen voor de overdracht van betekenis

vertalers moeten weten wanneer ze een letterlijke vertaling of een juist equivalent moeten gebruiken, en wanneer ze een dynamisch of functioneel equivalent moeten zoeken dat de Betekenis van de tekst zo betrouwbaar mogelijk repliceert.

daarom is de rol van de vertaler gelijk aan die van een acteur in een toneelstuk. Vertaaldiensten omvatten het nemen van beslissingen, die op hun beurt vertolking vereisen. Dit geldt voor literaire teksten, maar ook voor alle andere soorten linguïstische banen, zoals wetenschappelijke of juridische vertalingen.

Ontdek ons vertaalbureau.

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.