Kun Je Je Eigen Kind Ontvoeren?

verrassend genoeg is het antwoord ja. Je kunt schuldig zijn aan het ontvoeren van je eigen kind. Ouderlijke ontvoering gebeurt meestal tijdens een voogdijstrijd of vechtende echtscheiding. Een ouder besluit het kind fysiek weg te nemen zonder toestemming van de rechtbank of de andere ouder. In Californië is dit een ernstig misdrijf en wordt u vervolgd.

als er een echtscheiding of scheiding van tafel en bed is, is het altijd noodzakelijk dat u en de andere ouder een voogdijovereenkomst sluiten. Deze stap laat beide ouders weten wat de regels zijn en hoe ze te volgen. Het helpt ook het kind te beschermen en te beschermen tegen ontvoering door ouders.

Wat is de wet?

in Californië is er een aanzienlijk verschil tussen de misdaden van ontvoering van kinderen, inmenging in de voogdij en ontvoering door ouders.

kinderontvoering vindt plaats wanneer iemand zonder wettelijke toestemming een kind kwaadwillig meeneemt om het te verbergen voor zijn wettelijke voogd. Hoewel ouders deze misdaad plegen, kan het ook worden gedaan door een familielid of VOLWASSENE die een kind zonder toestemming neemt.

bemoeienis met het gezag treedt op wanneer de ene ouder de andere op kwaadaardige wijze van het gezag berooft. Dit houdt ook in dat één ouder zijn bezoekrechten niet mag vervullen. Het is belangrijk op te merken dat u nog steeds schuldig aan deze misdaad kunt zijn, zelfs als u de volledige voogdij over het kind hebt gekregen.

Ontvoering is een ernstig misdrijf. Het wordt gedefinieerd als het verplaatsen van een persoon een aanzienlijke afstand door het gebruik van bedreigingen of geweld. Als u hiervoor wordt veroordeeld, kunt u tot acht jaar in de gevangenis doorbrengen en MOET u mogelijk een vergoeding van maximaal $10.000 betalen.

Hoe Zit Het Met Vrijheidsrechten?

is het ontvoering als er geen voogdijbevel is? Kan een ouder nog steeds zijn eigen kind ontvoeren? Het antwoord hier is-waarschijnlijk niet. In het algemeen, als er geen voogdij bevel, kunt u uw kind zonder toestemming van de andere ouder zonder juridische gevolgen.

echter, als er geen bevel tot voogdij is en het kind wordt meegenomen, kan de andere ouder een rechter om een ex parte bevel tot tijdelijke voogdij vragen.

deze worden toegekend als kan worden aangetoond dat het kind in direct gevaar is of dat het kind uit de staat Californië wordt verwijderd. Als dit bevel wordt gegeven en u neemt het kind zonder toestemming, kunt u worden veroordeeld voor ontvoering of ontvoering.

wat wordt beschouwd als ontvoering door ouders?

in gevallen van ontvoering door ouders is de verdachte de niet-vrijheidsbenemende ouder en is de persoon die wordt verplaatst het kind. Er zijn strengere straffen als het kind jonger is dan veertien jaar. De rechter zal naar verschillende factoren kijken om de omvang van de ontvoering te bepalen. Deze omvatten:

  • de leeftijd van het kind
  • hoe ver weg het kind werd meegenomen (ook buiten de VS)
  • wat voor soort zorg het kind kreeg
  • indien fysieke bedreigingen of schade werden geuit, of
  • indien pogingen werden ondernomen om de identiteit van het kind te verbergen.

Er zijn verschillende verdedigingen voor ontvoering door ouders. Indien bewezen, kunnen deze elke straf verminderen of zelfs nietig verklaren. Sommige verdedigingen omvatten geen kwaadaardige bedoelingen, goede trouw dat het kind in gevaar was met de voogdijouder, er is onvoldoende bewijs, of er waren valse beschuldigingen.

als u wordt veroordeeld voor ontvoering of ontvoering door een ouder, zullen er ernstige gevolgen zijn voor uw vrijheidsrechten. Meer dan waarschijnlijk verliest u eventuele toekomstige voogdij of bezoekrechten totdat de rechter gelooft dat het in het belang van het kind is om u weer te zien.

Hoe Dien Ik Een Aanklacht In Voor Ontvoering Door Ouders?

als u denkt dat de andere ouder uw kind heeft ontvoerd of ontvoerd, neem dan onmiddellijk contact op met de lokale autoriteiten. Het nemen van het kind schendt de rechtbank bevolen voogdij overeenkomst en u kunt de politie vragen om het bevel uit te voeren.

Dit is gemakkelijker te doen als de ouder en het kind nog steeds in de staat Californië zijn. Als ze de staat hebben verlaten, kan de politie contact opnemen met de bevoegde autoriteiten om u te helpen uw kind op te sporen en terug te brengen.

Er zijn een paar stappen te nemen als u denkt dat de andere ouder het kind probeert te ontvoeren, maar dat nog niet heeft gedaan. Houd een gedetailleerde lijst van adressen, telefoonnummers, en belangrijke informatie zoals beschrijvingen van de andere ouder en hun sofinummer. Maak een logboek van wat de andere ouder doet en zegt.

Het zou ook nuttig zijn om om de paar maanden een foto van uw kind te nemen om het huidige uiterlijk vast te leggen.

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.