Hoe een Query Letter te beantwoorden voor onprofessioneel wangedrag in een kantoor (met voorbeeld)

elk bedrijf heeft zijn gedragscode die het gedrag van werknemers van dag tot dag controleert. Mocht u pronken met een van deze gedragingen, wordt u gevraagd door uw meerdere, en vaker wel dan niet, veel mensen weten niet hoe te reageren op vragen.

misschien bent u altijd te laat, hebt u gestolen van het kantoor of was u betrokken bij een woordenwisseling, nadat u werd ondervraagd, kunt u van de haak worden gehouden of in het ergste geval, worden geschorst, salarisvermindering of ontslag.

in antwoord op een vraag van uw leidinggevende dient u een formele brief te schrijven waarin uw redenen voor uw wangedrag worden toegelicht, een formele brief omdat u deze voor officiële doeleinden behandelt. Wees duidelijk en ga direct ter zake. Vermijd het toevoegen van onnodige informatie.

bij voorkeur kunt u verwijzen naar de datum waarop de zoekopdracht aan u is gegeven, de redenen voor uw wangedrag opgeven en beloven dat u uw acties in de toekomst nooit meer zult herhalen. Hieronder is een voorbeeld van een query brief uitgegeven aan een werknemer voor afwezigheid van het werk zonder toestemming.

steekproef

u wordt verzocht schriftelijk aan het management uit te leggen waarom er geen disciplinaire maatregelen tegen u moeten worden genomen wegens afwezigheid van uw werk sinds 10 januari 2020

als een van de vertegenwoordigers van de klantenservice in deze organisatie wordt u geacht op het werk te zijn, vragen van klanten te behandelen en te beantwoorden, uw afwezigheid, zonder beroep te doen op het management heeft druk uitgeoefend op uw medewerkers. De directie is niet op de hoogte van uw verblijfplaats

gelieve uw antwoord op of voor vrijdag in te dienen bij het Directoraat. 20/01/2020

antwoord op Vraag

The Human Resource Department,

Fidelity Bank.

P. O. Box Co2,

Kantons, Accra.

Geachte heer,

RE: antwoord op uw vraag brief van 17 januari 2020 wegens onprofessioneel wangedrag

In antwoord op de vraag die mij op 17 januari 2020 over bovengenoemd onderwerp werd gesteld, was mijn afwezigheid op het werk te wijten aan een ziekte. Ik ontwikkelde symptomen van het nieuwe Coronavirus en dacht dat het verstandig was om voorlopig in quarantaine te gaan.

Ik geef toe dat ik een fout heb gemaakt door de werkplek te verlaten zonder het management te informeren of het verzoek schriftelijk in te dienen. Ik informeerde mondeling mijn directe supervisor en vroeg om toestemming toen ik me onwel begon te voelen.

ik beloof dat ik deze actie in de toekomst nooit meer zal herhalen en ik hoop snel weer aan het werk te kunnen gaan.

Dank U.

Met Uw Getrouwheid,

Uw Handtekening,

Uw Volledige Naam.

zoals in de bovenstaande brief te zien is, is het belangrijk om direct ter zake te komen, de persoon die uw brief leest niet te vervelen en deze aan het juiste Directoraat/ de persoon die u heeft gevraagd te richten. Zorg ervoor dat u nooit het wangedrag te herhalen, omdat het kan leiden tot ernstige gevolgen.

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.