The Four Cs of Christian Leadership

March 8, 2018

tämä paperi tarkastelee roolia kutsuminen (tehdä mitä Jumala haluaa sinun), pätevyyttä (on hyvä mitä teet), luottamusta (tietäen mitä voit saada aikaan asiayhteydessä), ja luonnetta (”hyviä” ominaisuuksia) tarkoituksena osoittaa, että luonne, vaikka tärkeä, on neljäs järjestyksessä neljä. Paperi ammentaa sekä Vanhan ja Uuden testamentin esimerkkejä menestys perustuu kunkin neljän Cs. Lähtökohta paperi on, että jokainen onnistunut taso neljän Cs, suurempi menestys tapahtuu. Organisaation johtamisen kehittämisohjelmaa voidaan informoida tästä paperista siinä mielessä, että kehittyvien johtajien tulisi ensin suodattua/valita kutsumuksensa mukaan, minkä jälkeen heidän osaamistaan lisätään koulutuksella ja koulutuksella. Sitten kehittyvät johtajat voivat saada neuvontaa ja koulutusta itseluottamuksensa lisäämiseksi ja lopuksi kehittyviä johtajia voidaan valmentaa, mitata, arvostella ja kehittää luonteenpiirteiltään.

The Four Cs of Christian Leadership

Regent Universityn paneelikeskustelussa vuonna 2002 väitöskirjaresidenssiohjelman aikana yritettiin vastata kysymykseen ”Mitä on kristillinen johtajuus”, ja vaikka ominaisuuksien, ominaisuuksien, kykyjen ja käyttäytymisen käsitteitä käsiteltiin, kysymys näytti olevan lopussa vailla vastausta. Osallistuessani tähän paneeliin minulle jäi kalvava epätietoisuus siitä, mikä oli kristillinen eli ”Raamattuun perustuva” johtaja. Vastaus alkoi selvitä puolisoni kanssa 10 tuntia kestäneen autoajelun aikana. Puolisoni totesi havainnostaan, että jotkut luonnevikaiset Vanhan testamentin johtajat näyttivät olevan Jumalan siunaamia, eikä se tuntunut sopivan yleiseen käsitykseen, että ”hyvät” johtajat ovat korkean luonteen johtajia. Se oli tässä vaiheessa, että aloin etsiä ymmärtää, mitä kristitty johtaja on ja löysin neljä avainelementtiä järjestyksessä – kutsuminen, tai tehdä Jumalan tahdon, pätevyys, tai tehdä mitä teet hyvin, luottamus, tai tietää, mitä voit tehdä itse ja mitä voit tehdä Jumalan avulla, ja luonne, tai elää elämää mukaan Vanhan ja Uuden testamentin luonteen arvoja. Tämä paperi esittää nämä neljä sekä katsauksen kirjallisuuteen aiheesta ” Mikä on kristitty johtaja.”

kutsuminen

tuntuu sopivalta aloittaa Jeesuksen sanoilla. Johanneksen 5: 30 kertoo Jeesuksen lausunnon ”en voi tehdä mitään omasta aloitteestani. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen, ja minun tuomioni on oikea, koska minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on Minut Lähettänyt.”Se, mikä on käännetty” tahdoksi ” viimeisessä lauseessa, on qelemaa (Thelema), joka merkitsee sitä, mitä Jumala haluaa tai käskee. Sama sana esiintyy kahdeksan kertaa Johanneksen evankeliumissa:

Taulukko 1: Tapahtumat qelema (Thelema) (tahto) Johanneksen evankeliumissa

säkeistö teksti
Johannes 1:13 ”jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä ihmisen tahdosta, vaan Jumalasta (NAS).”
Joh. 4: 34 Jeesus sanoi heille: ”minun ruokani on tehdä hänen tahtonsa, joka on Minut Lähettänyt, ja suorittaa hänen työnsä.”
Johannes 5:30 ”en voi tehdä mitään omasta aloitteestani. Kuten kuulen, tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, koska en etsi omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on Minut Lähettänyt.”
Johannes 6:38 ”sillä minä olen tullut taivaasta, En tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on Minut Lähettänyt.”
Johannes 6:39 ”ja tämä on hänen tahtonsa, joka on Minut Lähettänyt, että minä kaikesta, mitä hän on minulle antanut, en menetä mitään, vaan herätän sen viimeisenä päivänä.”
Johannes 6:40 ”sillä tämä on isäni tahto, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä; ja minä itse nostan hänet ylös viimeisenä päivänä.”
Johannes 7:17 ”jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, niin hän tulee tietämään, onko opetus Jumalasta vai puhunko minä itsestäni.”
Johannes 9:31 ”me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä; mutta jos joku on Jumalaapelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, niin hän kuulee häntä.”

vaikuttaa loogiselta, että jos Jeesus eri yhteyksissä sanoi, että hänen tarkoituksensa on tehdä Jumalan tahto, hänen isänsä (kutsumus), niin sen pitäisi olla ensimmäinen käsky kristitylle johtajalle mukautua Jumalan tahtoon hänen suhteensa. Edellä olevista jakeista ei kuitenkaan käy ilmi, miten ihminen tuntee Jumalan kutsun. Saamme jonkin verran tietoa siitä, miten joku voisi tuntea Jumalan tahdon 1. Samuelin kirjasta 3.:1-10 jossa huomaamme Jumalan kutsuvan Samuelia ja Samuelia, ensin uskoen, että Eeli oli kutsunut häntä, ja sitten myöhemmin saadessamme tietää, että Jumala kutsui häntä, hän vastasi Jumalalle, kuten Eeli häntä ohjasi: ”tässä minä olen.”

tästä on loogista, että jos joku kuulee Jumalalta, niin silloin me tiedämme Jumalan tarkoituksen suoran ilmoituksen kautta. Genisys 39: 1-6: sta Näemme, miten Jumalan voitelu voi riittää menestykseen.

Joosef oli nyt viety Egyptiin, ja Potifar, Egyptiläinen faaraon upseeri, henkivartioston päällikkö, osti hänet ismaelilaisilta, jotka olivat vieneet hänet sinne. Herra oli Joosefin kanssa, joten hänestä tuli menestyvä mies. Ja hän oli isäntänsä, egyptiläisen, talossa. Nyt hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja kuinka Herra antoi kaiken, mitä hän teki, menestyä hänen kädessään. Niin Joosef sai armon silmiensä edessä, ja hänestä tuli hänen henkilökohtainen palvelijansa.ja hän asetti hänet talonsa valvojaksi ja pani kaiken omaisuutensa hänen huostaansa. Siitä lähtien, kun hän pani hänet valvomaan taloaan ja kaikkea, mitä hän omisti, Herra siunasi egyptiläisen talon Joosefin tähden; näin oli Herran siunaus kaikelle, mitä hän omisti, talossa ja kedolla. Niin hän jätti kaiken omaisuutensa Joosefin huostaan, ja hänen kanssaan hän ei välittänyt mistään muusta kuin ruoasta, jota hän söi. Nyt Joosef oli komea muodoltaan ja ulkonäöltään.

on huomattava, että kutsumus on jotakin, joka tulee Jumalalta, eikä sitä voi kouluttaa/valmentaa vastaanottamaan.

pätevyys

kutsutuilta puhujilta saadut anekdoottiset todisteet yrittäjyydestä Regentin yliopistossa osoittavat, että ne yrittäjät, jotka ryhtyivät liiketoimintaan Jumalan kutsumana, mutta jotka eivät osanneet harjoittaa liiketoimintaa, pärjäsivät hyvin, vaikka yrittäjät kertovat tehneensä paljon virheitä. Nämä kouluttamattomat yrittäjät sanovat virheidensä kautta, että Jumala huolehti heistä ja ongelmat tuntuivat aina korjaantuvan alkutappioiden ja virheiden jälkeen.

sitä vastoin anekdoottiset todisteet yrittäjiltä, jotka myös ryhtyivät liike-elämään Jumalan kutsun vuoksi, mutta joilla oli liiketalouden koulutus, osoittivat heidän menestyneen. Näitä kahta ryhmää vertailtaessa anekdoottiset todisteet osoittavat, että sen tekeminen, mitä tekee hyvin (osaaminen), johtaa korkeampaan suoritustasoon.

ensimmäisestä Mooseksen kirjasta alkaneesta Vanhasta testamentista lähtien seuraavat jakeet näyttävät tukevan pätevyyden tarvetta. Mooseksen kirjan 47: 6: sta löydämme kutsun kyvykkäille miehille.

Egyptin maa on käytettävissänne; asettukaa isänne ja veljenne asumaan maan parhaimmistoon ja asukoot Goosenin maassa.Jos tunnet Heidän joukossaan kelvollisia miehiä, niin pankaa heidät minun karjani hoitajiksi.

jatkaen Mooseksen kirjassa 31: 1-5 huomaamme Jumalan neuvoneen Moosekselle, että hän valitsi kyvykkäitä (päteviä) miehiä.

Silloin Herra sanoi Moosekselle: ”Katso, minä olen valinnut Besalelin, Uurin pojan, Huurin pojan, Juudan sukukunnasta, ja olen täyttänyt hänet Jumalan Hengellä, taidolla, taidolla ja tiedolla kaikenlaisissa askarteluissa – tekemään taiteellisia suunnitelmia kullasta, hopeasta ja pronssista, leikkaamaan ja asettamaan kiviä, työskentelemään puusta ja harjoittamaan kaikenlaista käsityötaitoa”

lisäksi Moos.35: 25 että ”taitavat” työntekijät valittiin valmistamaan aineksia Kohtaamistelttaa varten. Mooseksen kirjan 35.:21 sanoo, että Jumala (nimeltään) herätti näiden ihmisten sydämet.

Exodus 35: 21: jokainen, jonka sydän häntä liikutti, ja jokainen, jonka Henki häntä liikutti, tuli ja toi Herran antia ilmestysmajan työhön ja kaikkeen sen palvelukseen ja pyhiin vaatteisiin.

Moos. 35: 25: Kaikki taitavat naiset kehräsivät käsillään ja toivat kehräämänsä, sinisen ja purppuranpunaisen, helakanpunaisen ja hienon pellavan. (NAS)

näemme 1kings 7:14 että ensin viisaus ja ymmärrys (ajattelukyky) ja sitten taito (taito käsitöissä) edelsivät Hiramin palkkaamista kuningas Salomon palvelukseen.

hän oli lesken poika Naftalin heimosta, ja hänen isänsä oli Tyrokselainen mies, pronssityöläinen; ja hän oli täynnä viisautta ja ymmärrystä ja taitoa tehdä mitä tahansa työtä pronssista. Niin hän tuli kuningas Salomon luo ja suoritti kaiken työnsä.

1. aikakirjoista 26:30 ja 32 näemme viittauksen kyvykkäiden ihmisten tarpeeseen.

1 Aikakirja 26:30: Hebronilaisista Hasabja ja hänen sukulaisensa, 1700 kelvollista miestä, huolehtivat Israelin asioista Jordanin länsipuolella, kaikesta Herran työstä ja kuninkaan palveluksesta.

1 Aikakirja 26: 32: ja hänen sukulaisiaan, kyvykkäitä miehiä, oli 2700, isien päämiehiä. Ja kuningas Daavid asetti heidät ruubenilaisten, gaadilaisten ja puolen manasselaisten sukukuntaa valvojiksi kaikissa Jumalan ja kuninkaan asioissa.

jatkaen Vanhan testamentin todistusaineistoa, löydämme 2. aikakirjan 2:7 ja 2:13-14 että ”osaavia” ihmisiä tarvitaan ja toivotaan.

2. Aikakirja 2: 7: lähettäkää nyt minulle taitava mies työskentelemään kullasta, hopeasta, messingistä ja raudasta sekä purppuranpunaisista, karmiininpunaisista ja violeteista kankaista ja kuka osaa tehdä kaiverruksia niiden taitavien miesten kanssa, joita minulla on Juudassa ja Jerusalemissa ja jotka isäni Daavid hankki.

2 Aikakirja 2:13 – 14 nyt minä lähetän Huuram-Abin, taitavan miehen, jolla on ymmärrys, Daanilaisen naisen ja Tyrolaisisän pojan, joka osaa tehdä kullasta, hopeasta, pronssista, raudasta, kivestä ja puusta sekä purppuranpunaisista, violeteista, pellavasta ja karmiininpunaisista kankaista kaikenlaisia kaiverruksia ja tehdä mitä tahansa, mitä hänelle voidaan määrätä, työskentelemään teidän taitavienne ja herrani, teidän isänne Daavidin, kanssa.

Sananlaskujen 22: 29: stä löydämme vakuuttavan argumentin pätevyydelle.

Näetkö työssään taitavan miehen? Hän seisoo kuninkaiden edessä; Hän ei seiso hämärien miesten edessä.

Jeremian 10: 9: stä löytyy vielä yksi viittaus pätevyyteen termeillä ”käsityöläinen” ja ”taitavat miehet.”

Tarsiisista tuodaan lyötyä hopeaa ja Uphazista kultaa, käsityöläisen ja kultasepän työtä; violetti ja violetti ovat heidän vaatteensa; ne ovat kaikki taitavien miesten työtä.

Esran 7:1-10: stä näemme, että Jumalan käsi oli hänen päällään (kutsumus), joka edelsi Esran toimintaa tutkia ja harjoittaa Herran lakia, vaikka teksti osoittaa, että hän oli jo taitava Mooseksen laissa.

näiden tapahtumien jälkeen, Persian kuninkaan Artahsastan hallitessa, nousi Esra, Serajan poika, joka oli Asarjan poika, Hilkian poika, Sallumin poika, Saadokin poika, Ahitubin poika, Amarjan poika, Asarjan poika, Merajotin poika, Serahjan poika, Ussian poika, Bukin poika, Abisuan poika, Piinehaan poika, Eleasarin poika, ylipapin Aaronin poika. Tämä Esra lähti Baabelista, ja hän oli kirjanoppinut, joka oli perehtynyt Mooseksen lakiin, jonka Herra, Israelin Jumala, oli antanut.ja kuningas antoi hänelle kaiken, mitä hän anoi, koska Herran, hänen Jumalansa, käsi oli hänen päällänsä. Muutamat israelilaiset ja papit, leeviläiset, veisaajat, portinvartijat ja temppelipalvelijat menivät Jerusalemiin kuningas Artahsastan seitsemäntenä hallitusvuotena. Hän tuli Jerusalemiin viidennessä kuussa, kuninkaan seitsemäntenä hallitusvuotena. Sillä ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä hän lähti Baabelista, ja viidennen kuun ensimmäisenä päivänä hän tuli Jerusalemiin, koska hänen Jumalansa hyvä käsi oli hänen päällänsä. Sillä Esra oli pannut sydämensä tutkimaan Herran lakia ja noudattamaan sitä ja opettamaan Hänen käskyjään ja oikeuksiaan Israelissa.(NAS)

pätevyys ei aina ole sopusoinnussa Hyvän tekemisen kanssa, vaan se voi, kuten näemme Hesekielin 21:31:stä ja Danielin 8: 23: sta, soveltua sellaisen tekemiseen, mitä ei pidetä hyvänä, mutta joka kuitenkin tekee sen hyvin.

Eksekiel 21: 31: minä vuodatan suuttumukseni sinun päällesi; minä puhallan sinuun vihani tulella, ja minä annan sinut raakojen ihmisten käsiin, jotka ovat taitavia hävittämään.

Daniel 8: 23: heidän hallituksensa loppuvaiheessa, kun rikkojat ovat juosseet juoksunsa, nousee kuningas, röyhkeä ja juonittelun taitava.

kolossalaiset 3:34-24 antaa tunteen siitä, että meidän on tehtävä sitä, mitä teemme hyvin, mistä voimme ammentaa osaamisen tarpeen.

mitä tahansa teettekin, työskennelkää siinä koko sydämestänne tehden työtä Herralle, ei ihmisille, koska tiedätte saavanne palkaksi perinnön Herralta. Palvelet Herraa Kristusta.

tiivistettynä esitetyt jakeet viittaavat ennen kaikkea tarpeeseen olla hyviä siinä, mitä teemme. Vaikka aiemmasta soittamista käsittelevästä osiosta käy ilmi, että ilman osaamista soittaminen voi silti johtaa menestykseen-luottavaisesti soittamisen pitäisi johtaa suurempaan menestykseen.

itseluottamus

kutsumuksellakaan ja osaamisella menestys ei välttämättä nouse sille tasolle kuin voisi, jos johtajalta puuttuu itseluottamusta. Itseluottamuksen käsite muistuttaa itsetehon käsitettä (Bandura, 1994) siinä, että ihmiset havaitsevat kykynsä tehdä tai olla tekemättä jotain. Tässä keskitytään itseymmärrykseen todellisuuden sijaan. Vaikka on mahdollista ja todennäköistä, että käsitys vastaa todellisuutta, käsitys ohjaa tätä käsitystä. Onnistumiset ja epäonnistumiset lisäävät käsitystä omasta tehosta, vaikka Vieraissa tilanteissa kokemus korvautuu yksilön itseuskomuksilla. Me voimme nähdä tästä kertomuksen Elian yhteenotosta Baalin pappien kanssa ja sen jälkeen Elian yhteenotosta Isebelin kanssa. 1. Kun. 18: ssa me huomaamme Elian sitouttavan papit ja haastavan heidät kilpailuun, jossa Baalin papit huutaisivat Jumalaansa tuomaan tulen alas ja sytyttämään uhritulen. Kun Baalin papit epäonnistuivat, Elia teki vuoronsa ja lisäsi vaikeutta liottamalla puuta ja uhrilahjaa vedellä. Täynnä luottamusta Elia rukoili, ja tuli tuli taivaasta ja kulutti paitsi puun ja uhrin myös koko alttarin.

1kings 18: 38: silloin kukistui Herran tuli ja kulutti polttouhrin ja puut ja kivet ja tomun ja nuolaisi veden, joka oli kaivannossa.

tämän menestyksen jälkeen 1. Kuninkaiden kirjan 18. luvussa kerrotaan, että Elia surmasi silloin 450 Baalin profeettaa. Tämä on osoitus kutsumuksesta, osaamisesta ja luottamuksesta. Kuitenkin jälkeen Elian menestys, jonka olisi pitänyt lisätä hänen käsitys hänen itsensä tehokkuutta, Elia saa tietää, että Isebel on vihainen hänelle ja etsii hänen kuolemaansa, kuten kerrotaan 1kings 19:1-4. Tässä kertomuksessa näemme Elian luottamuksen puutteen siinä, että vaikka hän kohtasi ja tappoi 450 profeettaa, hän on nyt valmis luovuttamaan kohdatessaan yhden naisen.

nyt Ahab kertoi Isebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt ja kuinka hän oli tappanut miekalla kaikki profeetat. Silloin Iisebel lähetti sanansaattajan Elian luo ja sanoi: ”niin tehkööt jumalat minulle ja vielä enemmänkin, ellen minä huomenna tähän aikaan tee sinun henkeäsi yhden heistä hengeksi.”Mutta hän peljästyi, nousi ja juoksi henkensä edestä ja tuli Beersebaan, joka on Juudan aluetta, ja jätti palvelijansa sinne. Mutta hän itse meni päivän matkan erämaahan, ja tuli ja istuutui Katajan alle; ja hän pyysi itselleen, että hän kuolisi, ja sanoi, ” Se riittää; nyt, Herra, ota minun Henkeni, sillä en ole parempi kuin isäni

Matteuksen 14.:28-31 näemme esimerkin sekä luottamuksesta että luottamuspulasta kertomuksessa, jossa Pietari pyysi Jeesusta päästämään Pietarin kävelemään veden päällä.

Pietari sanoi hänelle: ”Herra, jos se olet sinä, käske minun tulla luoksesi veden päällä.”Ja hän sanoi:” Tule!”Ja Pietari nousi venheestä, käveli veden päällä ja tuli Jeesusta kohti. Mutta nähdessään Tuulen hän pelästyi ja alkoi vajota ja huusi: ”Herra, pelasta minut!”Kohta Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi hänelle: ”Sinä vähäuskoinen, mitä epäilit?”

tästä vaihdosta voimme nähdä, että kutsuminen ilman pätevyyttä (olettaen, että Pietari ei saanut koulutusta vetten päällä kävelemiseen) vaan luottavaisesti voi johtaa menestykseen, mutta kutsuminen ilman luottamusta (”vähän uskoa” ojligopistiva, kuten Jeesus sanoo) johtaa epäonnistumiseen.

Matteuksen evankeliumista löytyy viisi viittausta uskoon (luottamukseen) suhteessa siihen, miten Jeesus paransi sairaat ja sairaat, mutta näillä kertomuksilla ei ole merkitystä tämän kirjoituksen keskittyessä johtamisen neljään osa-alueeseen. Kuitenkin löydämme kohta Matteuksen 17: 14-21, jossa Jeesus nuhtelee opetuslapsia siitä, ettei heillä ole tarpeeksi uskoa (luottamusta) siihen, mitä voidaan tehdä. Huomaa alla olevassa kohdassa liike lapsen isästä ensin opetuslapsiin ja sitten, kun opetuslapset eivät onnistuneet, itse Jeesukseen.

Luuk 9: 1-6: kun he tulivat väkijoukkoon, Jeesuksen luo tuli mies, joka lankesi polvilleen hänen eteensä ja sanoi: ”Herra, armahda poikaani, sillä hän on mielipuoli ja hyvin sairas; sillä hän kaatuu usein tuleen ja usein veteen. Minä toin hänet teidän opetuslastenne tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa.”Ja Jeesus vastasi ja sanoi:” Te epäuskoinen ja kieroutunut sukupolvi, kuinka kauan minun pitää teidän kanssanne oleman? Kauanko kestän sinua? Tuo hänet tänne.”Ja Jeesus nuhteli häntä, ja riivaaja lähti hänestä, ja poika parani heti. Silloin opetuslapset tulivat yksityisesti Jeesuksen luo ja sanoivat: ”Miksi emme voineet ajaa sitä pois? Ja hän sanoi heille: ”teidän uskonne pienuuden tähden; sillä totisesti minä sanon teille: Jos teillä on Sinapinsiemenen kokoinen usko, niin te sanotte tälle vuorelle: `Siirry täältä tuonne’, niin se liikkuu, eikä mikään ole teille mahdotonta. ”Mutta tämä laji ei lähde pois muuten kuin rukoilemalla ja paastoamalla.

vaikka tämä saattaa viitata siihen, että luottamuksella on enemmän vaikutusta kuin pätevyydellä, tiedämme Luukkaan 9: 1-6: sta, että Jeesus antoi opetuslapsille kyvyn parantaa ja että opetuslapset itse asiassa paranivat.

ja hän kutsui kaksitoista apostolia koolle ja antoi heille voiman ja vallan kaikkiin demoneihin ja sairauksien parantamiseen. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja suorittamaan parannusta. Ja hän sanoi heille: ”Älkää ottako mitään matkalle, ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää, ei rahaa; eikä ole edes kahta tunikkaa. Mihin taloon tulettekin, pysykää siellä, kunnes lähdette Kaupungista. Ja ne, jotka eivät ota sinua vastaan, kun lähdet siitä kaupungista, pudistakaa tomu jaloistanne todistukseksi heitä vastaan.”Lähtiessään he alkoivat kulkea kylissä saarnaten evankeliumia ja parantaen kaikkialla.

näyttää siltä, että opetuslapset menestyivät parantumisellaan (pätevyydellä ja jollain itseluottamuksella), mutta suuremmalla luottamuksella opetuslapset olisivat voineet menestyä paremmin.

Apostolien Teoissa 11:22-24 näemme kertomuksen Barnabaan menestyksestä ja kuvauksen hänen menestyksestään uskoonsa (luottamukseen) ojligopistiva (oligopistos):

uutinen heistä kantautui Jerusalemin kirkon korviin, ja he lähettivät Barnabaan Antiokiaan. Kun hän sitten saapui ja näki Jumalan armon, iloitsi hän ja rohkaisi heitä kaikkia päättäväisellä sydämellä pysymään uskollisina Herralle, sillä hän oli hyvä mies ja täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja suuri määrä tuotiin Herralle.

yhteenvetona edellä mainitut jakeet osoittavat, että itseluottamuksella on osansa menestyksessä. Kutsumuksesta seuraa suuri menestys, jota seuraa sitten osaaminen ja sitten luottamus. Vaikka jokainen on riittävä, se tuntuu rakentuvan, kun elementit lasketaan yhteen.

luonne

kutsumisen, pätevyyden ja luottamuksen edellisten elementtien lisäksi luonne on kristillisen (raamatullisen) johtajuuden avaintekijä, mikä ilmenee Psalmien 1 ja 15 (Autuudet, Filemon, 1.Piet. ja 2. Piet. 1:5-1) kohdista. Character, vaikka neljäs asema neljän Cs, on merkittävä määrä materiaalia, koska näyttää siltä, että on yleinen tunne, että luonne on tärkein. Tämä ei kuitenkaan käy ilmi, kun tarkastellaan Mooseksen luonnetta, kun hän tappoi egyptiläisen

2. Mooseksen kirja 2:14: Mutta hän sanoi: ”Kuka teki sinusta ruhtinaan tai tuomarimme? Aiotko tappaa minut, kuten tapoit egyptiläisen?”Silloin Mooses pelkäsi ja sanoi:” Totisesti, asia on tullut tunnetuksi.”

tai Abrahamissa, kun hän esitteli vaimonsa sisarenaan kuninkaalle

Genesis 20:2: Aabraham sanoi vaimostaan Saarasta: ”hän on minun sisareni.”Niin Abimelek, Gerarin kuningas, lähetti ottamaan Saaran.

tai Kun Daavid teki aviorikoksen. Vaikka myöhemmin tässä elämässä tuli ankara rangaistus, hän jatkoi menestystään vielä jonkin aikaa.

2 Samuelin kirja 11: 3-4: Niin Daavid lähetti ja tiedusteli naista. Ja eräs sanoi: ”Eikö tämä ole Batseba, heettiläisen Uurian vaimon Eliamin tytär?”Daavid lähetti sanansaattajat ottamaan hänet, ja kun hän tuli hänen luoksensa, makasi hän hänen kanssaan; ja kun hän oli puhdistautunut saastaisuudestaan, palasi hän kotiinsa.

Ahabin historialliset kertomukset osoittavat hänen onnistuneen siinä, että hänen 11-19-vuotinen hallituskautensa, riippuen siitä mitä historiallista kertomusta luet (http://en.wikipedia.org/wiki/Ahab), tuotti useita kaupunkeja ja hurjia rikkauksia, joskin 1.Kun. 16:30 osoittaa, ettei häntä tunnettu hyvästä luonteestaan.

Ahab, Omrin poika, teki pahaa Herran silmissä enemmän kuin kaikki, jotka olivat ennen häntä.

näin ollen yllä olevista jakeista voidaan nähdä, että luonne ei ole menestyksen määräävä tekijä. Vaikka Ahab ei osoittanut kutsumusta tai luonnetta, hän osoitti pätevyyttä ja luottamusta, muut edellä mainitut viittaukset osoittivat sekä kutsumusta, pätevyyttä että luottamusta siihen, mitä he tekivät. Seuraavissa jaksoissa näkyy sekä luonne että käyttäytyminen, jossa käytös on hahmon outgrowth.

Psalmit 1 tarjoaa meille näkemyksen vanhurskaasta johtajasta, joka uskomustensa kautta osoittaa Raamatun periaatteiden mukaisia piirteitä. Alla oleva kohta osoittaa, että ”siunattu” johtaja ei ole vuorovaikutuksessa pahojen kanssa eikä osallistu pahojen ihmisten kanssa.

Psalmit 1:1-6: Kuinka siunattu onkaan se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa eikä seiso syntisten polulla eikä istu pilkkaajien istuimella! Mutta hän iloitsee Herran laista ja miettii hänen lakiaan päivät ja yöt. Hän on oleva kuin puu, joka on istutettu lujasti vesivirtojen varrelle ja joka antaa hedelmänsä ajallaan,eikä sen lehti lakastu, ja kaikessa hän menestyy. Jumalattomat eivät ole sellaisia, vaan he ovat kuin akanat, jotka tuuli ajaa pois. Sentähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskaan tien, mutta jumalattomien tie hukkuu.

siinä missä Psalmi 1 alkaa sillä, mitä ei saa tehdä, ja siirtyy sitten siihen, mitä pitää tehdä, Psalmi 15 alkaa sillä, mitä pitää tehdä ja siirtyy sitten siihen, mitä ei saa tehdä.

Psalmi 15: 1-2: oi Herra, kuka saa asua teltassasi? Kuka saa asua pyhällä kukkulallasi? Joka vaeltaa nuhteettomasti, tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta.

heprea, jonka käännämme kävelyksi, on halak (halak) tarkoittaa oleskelua ja asumista. Mitä käännämme nuhteettomuudeksi on ~ymt (tamiym) ja mitä käännämme vanhurskaudeksi on qdc (tsedeq) ja merkitsee oikeudenmukaisuutta vanhurskauden lisäksi. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että raamatullisen johtajan ominaispiirteisiin kuuluisi nuhteettomuus ja oikean etsiminen (tämä löytyy jälleen Autuaita-osiosta.

Psalmi 15:3 jatkuu kohdasta 15: 2 ja tarjoaa välähdyksen siitä, mitä ei tehdä.

hän ei panettele kielellään, ei tee pahaa lähimmäiselleen, eikä ryhdy moittimaan ystäväänsä;

tämä psalmistan esittämä huoli ei ole ristiriidassa totuuden kertomisen käsitteen kanssa, vaan keskittyy vanhurskauteen. Jos haluaa kohdata toisen ongelmat, voi olla tarpeen puhua henkilön kanssa havaituista ongelmista, mutta tässä on keskityttävä (sisäisestä luonteesta) henkilön auttamiseen. Tämä ei merkitse sitä, että kaikista havaituista ongelmista olisi puhuttava. Hienotunteisuus on monta kertaa osa vanhurskautta. Jos jonkun täytyy kuulla totuus, niin tee se nuhteettomasti ja vanhurskaasti.

psalmista sanoo, että se, joka haluaa olla Jumalan kanssa, ei tee pahaa lähimmäiselleen, vaan tekee sen sijaan sitä, mikä on hyvää. Huomaa, miten tämä liittyy Jeesuksen Vuorisaarnassa esittämiin sanoihin, joiden mukaan meidän tulee rakastaa lähimmäistämme. Huomaa, että Psalmissa 15:3 käytetty heprealainen sana [R (rea) merkitsee sitä, että sinulla on lähimmäisesi kanssa henkilökohtaisempi suhde.

psalmista, selitettyään mitä tulee tehdä ja mitä ei saa tehdä, siirtyy asenteisiin toisia ja itseään kohtaan.

Psalmi 15: 4: jonka silmissä kelvoton halveksitaan, mutta joka kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa; hän vannoo Oman satutuksensa nimeen eikä muutu.

psalmista antaa ymmärtää, että ne, jotka elävät Jumalan kanssa, tunnustavat erot niiden välillä, jotka ovat ”Jumalasta”, ja niiden välillä, jotka eivät ole ”Jumalasta.””Pyhän kukkulan” asukas ei pidä halpamaisesta ihmisestä ja karttaa häntä, mutta antaa kunniaa niille, jotka pelkäävät Herraa.

tämä merkitsee sitä, että palkintojen ja kunnianosoitusten järjestöissämme ei pitäisi olla siitä, että myyt eniten tai teet eniten työtä tai teet eniten vapaaehtoistyötä tai annat eniten rahaa, vaan niiden tunnustamisesta, jotka pelkäävät/kunnioittavat Herraamme. Regent Universityssä nimeämme ja valitsemme kuukauden työntekijän. Vaikka jotkut ominaisuudet ovat tehdä paljon työtä ja käsitellä paljon vastuuta, jotkut kriteerit ovat noin elää elämää, joka osoittaa pelkoa/kunnioitusta Jumalaa. Psalmin 15 kautta näemme, että järjestöissämme, missä työskentelemme, missä käymme kirkossa, missä asumme, ja hallituksessa, joka valvoo elämäämme, meidän täytyy tunnustaa ne, jotka elävät elämäänsä hyvänä Pyhän kukkulan kansalaisena ja nähdä työ, joka tehdään oikeiden arvojen kasvuna. Näin kunnioitamme niitä, jotka osoittavat arvot, mutta eivät tunnusta työtä.

ei myöskään pidä kunnioittaa niitä ihmisiä, jotka tienaavat paljon rahaa tai saavuttavat paljon merkitystä, vaan jotka tekevät sen keinoilla, menetelmillä ja tarkoitusperillä, jotka eivät ole linjassa Pyhän kukkulan arvojen kanssa. Kuinka usein pidämme muusikoita, näyttelijöitä/näyttelijöitä ja varakkaita liikemiehiä ”kunniallisina”, kun näiden ihmisten motiivit ja käyttäytyminen ovat Holy Hillin arvojen vastaisia?

Williamsin (2002) mukaan psalmista antaa ymmärtää, ettei Pyhän kukkulan asukas pyri moraalittomaan hyötymiseen. On kiinnostavaa, että Psalmistan kirjoittaessa Williamsin mukaan heprealaisia pyydettiin olemaan veloittamatta korkoa lainatessaan rahaa, koska se, joka tarvitsi lainaa, teki sen, koska he olivat taloudellisissa vaikeuksissa. Sen sijaan lainaaja vannoi maksavansa takaisin (huomaa sidos edelliseen valan vannomista koskevaan jakeeseen). Williams kuitenkin huomauttaa, että heprealaiset saattoivat lainata rahaa ei-heprealaisille ja kerätä korkoa.

psalmista käyttää loppuhuomautusta osoittaakseen Pyhän kukkulan hyvänä kansalaisena olemisen pohjimmaisen arvon. Ravistelematta jääminen tarkoittaa sitä, että on tukevalla pohjalla. Olla syrjäyttämättä (huomaa yhteys Jumalan kanssa elämiseen). On kiinnostavaa panna merkille yhtäläisyydet Jeesuksen Vuorisaarnassa esittämiin sanoihin, joissa Jeesus asettaa vastakkain hiekalla olevan talon rakentajat kalliolla olevan talon rakentajia vastaan. Psalmista esittää ajatuksen, että Pyhän kukkulan asukkaana olemisen edellyttämien arvojen mukainen elämä johtaa aseman turvallisuuteen ja siunauksiin eli rauhaan.

Psalmit 15: 4-5: jonka silmissä kelvoton halveksitaan, mutta joka kunnioittaa niitä, jotka pelkäävät Herraa; hän vannoo omaksi vahingokseen eikä muutu; hän ei ojenna rahojaan korkoa vastaan eikä ota lahjuksia viattomia vastaan. Se, joka näitä tekee, ei järky koskaan.

1timothy 3 ja Titus 1

1 Timoteus 3 antavat meille hyvän johtajan eli valvojan piirteet ja ominaisuudet, kuten Timoteus toteaa.

1 Timoteus 3:2-7: Valvojan täytyy siis olla moitteeton, yhden vaimon mies, lauhkea, harkitseva, kunnioitettava, vieraanvarainen, kykenevä opettamaan, ei riippuvainen viinistä eikä riidanhaluinen, vaan lempeä, rauhaisa, vapaa rahanrakkaudesta. Hänen täytyy olla sellainen, joka hoitaa omaa huonekuntaansa hyvin ja pitää lapsensa kurissa kaikella arvokkuudella (mutta jos mies ei tiedä, miten hoitaa omaa huonekuntaansa, niin miten hän pitää huolta Jumalan seurakunnasta?), eikä uutta käännynnäistä, jotta hän ei tulisi itserakkaaksi ja lankeaisi paholaisen langettamaan tuomioon. Ja hänellä täytyy olla hyvä maine seurakunnan ulkopuolella olevien keskuudessa, jottei hän joutuisi häpeään ja Perkeleen ansaan.

jakeista 2-7 voimme nähdä, että hyvän johtajan täytyy osoittaa nuhteettomuutta. Mitä käännämme moitteeksi, on anepileptoß (anepileptos), joka tarkoittaa kiinniottoa tai pidätystä. Tarkoitus ei ole tehdä sitä, mikä on väärin, eikä jäädä kiinni, vaan pikemminkin olla tekemättä mitään, mikä voisi johtaa kiinnijäämiseen. Toisin sanoen, elä elämäsi niin, että vaikka elämäsi olisi kuinka hienotunteista, sinua ei löydetä ”häpeästä.”Lisäksi kohdassa näemme, että johtajan on oltava maltillinen nefaleoß (nefaleos), joka tarkoittaa pysyä raittiina eikä alkoholin vaikutuksen alaisena; varovainen sofron (sofron), joka tarkoittaa hillitä omia halujaan; kunnioitettava kosmioß (kosmios), joka tarkoittaa olla vaatimaton; ja vieraanvarainen filoxenoß (filoxenos), joka tarkoittaa olla ystävällisiä ja avuliaita vieraita. Lisäksi katkelma sanoo, että johtajien ei pitäisi olla taistelunhaluisia plekteß (plektes), mikä tarkoittaa olla riitaisia, mikä on samanlainen kuin autuus ”olla sävyisiä.”Tämän vaatimuksen tueksi, ettei saa olla taistelunhaluinen, on vaatimus olla lempeä ja rauhaisa. Kohdan lopuksi todetaan, että johtaja on nähtävä myönteisessä valossa ihmisten ulkopuolella organization.In Titus 1 näemme uudelleen joitakin luonteen elementtejä 1timothy 3.

Tiitus 1: 5-6: tästä syystä jätin sinut Kreetalle, että panisit järjestykseen sen, mikä jää jäljelle, ja nimittäisit vanhimmat jokaiseen kaupunkiin niin kuin olen sinua käskenyt, nimittäin, jos joku mies on moitteeton, yhden vaimon mies, jolla on lapsia, jotka uskovat, ei syytettäisi häväistyksestä tai kapinasta. Sillä valvojan täytyy olla moitteeton Jumalan taloudenhoitajana, ei omapäinen, ei äkkipikainen, ei viinin orja, ei taistelunhaluinen, ei likaisen voiton ystävä, vaan vieraanvarainen, rakastava sitä, mikä on hyvää, järkevää, oikeudenmukaista, harrasta, itsehillintää, pitäen kiinni luotettavasta sanasta, joka on opetuksen mukainen, niin että hän kykenee sekä kehottamaan terveessä opissa että kumoamaan ne, jotka väittävät vastaan.

Tituksen jakeessa nähdään rinnastuksia siitä, että on moitteeton ja siihen lisätään se, ettei ole syytettynä hävittämisestä tai tuhlaavaisesta ja ylimääräisestä elämästä, sekä kapinan välttäminen, mikä kreikan sanasta anupotaktos (anupotaktos) tarkoittaa hallitsemisen vastustamista. Tämä viimeinen kohta on mielenkiintoinen siinä mielessä, että se luo luonteenpiirteen siitä, että tiedämme kaikki olevamme jonkun Organisaation jäsenen alaisuudessa.

Jaakob

Jaakob auttaa meitä ymmärtämään johtajan luonnetta kehottamalla meitä kuuntelemaan hyvin, reagoimaan hallitusti, samaan tapaan kuin Autuaat ovat sävyisiä, olemaan nöyriä, mikä on sukua autuaille hengeltään köyhille, olemaan aktiivinen eikä passiivinen ja hallittu puheessaan.

Jaakob 1: 19-27: tämän sinä tiedät, rakkaat veljeni. Mutta jokaisen on oltava nopea kuulemaan, hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä ihmisen viha ei saavuta Jumalan vanhurskautta. Pankaa siis syrjään kaikki saastaisuus ja kaikki, mitä jumalattomuudesta on jäljellä, ottakaa nöyryydessä vastaan istutettu sana, joka voi pelastaa sielunne. Mutta osoittautukaa sanan tekijöiksi älkääkä vain kuulijoiksi, jotka pettävät itsensä. Sillä jos joku on sanan kuulija eikä tekijä, niin hän on kuin mies, joka katsoo luonnollisia kasvojaan peilistä; sillä kerran hän on katsonut itseensä ja mennyt pois, hän on heti unohtanut, millainen hän oli. Mutta se, joka katsoo kiinteästi täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä hänestä ole tullut unohtavaa kuulijaa, vaan tehokas tekijä, on oleva siunattu siinä, mitä hän tekee. Jos joku pitää itseään uskonnollisena eikä kuitenkaan pidä kieltään kurissa, vaan pettää oman sydämensä, niin hänen uskontonsa on arvoton. Puhdas ja saastumaton uskonto Jumalamme ja isämme silmissä on tämä: käydä orpojen ja leskien luona heidän ahdingossaan ja pitää itsensä maailman kahlitsemana.

1 Pietari ja 2 Pietari

ominaisuustietojen luettelomme jatkuu 1 Pietari 2:1: n avustuksella.

1.Piet. 2:1: Sen tähden, pankaa syrjään kaikki pahuus ja kaikki petos ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu.

tästä yhdestä säkeistöstä näemme, että johtajan tulee välttää vahingoittamistarkoitusta, epärehellisyyttä, sopimatonta puhetta ja ahneutta. Lisäksi johtajan pitäisi olla nuhteeton eikä sanoa yhtä vaan tehdä toista (tekopyhyyttä).

2. Pietarista 1: 5 löydämme sekä luonteenpiirteitä että tekoja.

2 Pietari 1: 5: Juuri tästä syystä, kun ahkeroitte uskossanne, antakaa teille moraalista erinomaisuutta ja moraalisessa oivallisuudessanne tietoa ja tiedossanne itsehillintää ja itsehillinnässänne hellittämättömyyttä ja hellittämättömyydessä jumalisuutta ja jumalisuudessa veljellistä huomaavaisuutta ja veljellisessä huomaavaisuudessa rakkautta.

Pietari kehottaa meitä osoittamaan moraalista erinomaisuutta, vaikka hän ei määrittele moraalia niillä termeillä, joita voimme mitata. Olettaen, että voimme mitata sitä, Pietarin mukaan meidän pitäisi kyetä saavuttamaan tieto ja sitten itsehillintä, joka näyttää olevan luonteenpiirre siinä, että itsekontrollia tarkoittava sana on egkrateia (egkrateia), joka on käännetty halunsa hallitsevan hyveeksi. Tämä itsehillinnän tunne on samanlainen kuin 1.Timothy 3: ssa.

merkkien Yhteenveto

edellä olevien kohtien perusteella johtaja tarvitsee seuraavat luonteenpiirteet (luettelossa on päällekkäisyyksiä, koska luettelo kuvastaa yllä esitettyjä luonteenpiirteitä): a) nuhteettomuus, B) vanhurskas, C) totuudenmukainen, d) avulias, e) tarkkanäköinen, F) halu tehdä hyvää, g) erotteleva, h) nuhteeton, I) raitis, j) harkitseva, k) kunnioitettava, l) vieraanvarainen, m) ei riitaisa, n) moitteeton, o) Ei tuhlaileva/haihduttava, p) alistuu valvontaan, q) kuuntelee hyvin, R) hallitsee puheensa, s) välttää aikomusta vahingoittaa, t) välttää epärehellisyyttä, u) välttää sopimatonta puhetta, V) ei ole ahnas, w) välttää ulkokultaisuutta, x) moraalisesti erinomainen ja y) itsehillintää.

johtopäätös

tämä paperi esitteli kristillisen/raamatullisen johtajuuden neljä seikkaa ensimmäisessä hierarkiassa: kutsumus, toisessa: pätevyys, kolmannessa: luottamus ja neljännessä: luonne. Lähtökohtana tässä asiakirjassa on, että jokainen onnistunut taso neljän Cs, suurempi menestys tapahtuu. Asiakirja on sikäli rajallinen, että vanhassa ja Uudessa testamentissa voi hyvinkin olla paljon enemmän esimerkkejä neljästä Cs: stä, eikä tämän paperin tarkoituksena ole olla tyhjentävä, vaan esitellä ja tukea neljän Cs: n käsitteitä.

organisaation johtamisen kehittämisohjelmaa voidaan informoida tästä paperista siten, että kehittyvien johtajien tulisi ensin suodattua/valita heidän kutsumuksensa ja kutsumuksensa mukaan, minkä jälkeen heidän osaamistaan lisäävä koulutus. Sitten kehittyvät johtajat voivat saada neuvontaa ja koulutusta heidän luottamuksensa lisäämiseksi ja lopuksi kehittyviä johtajia voidaan valmentaa, mitata, kritisoida ja kehittää luonteenpiirteiltään.

tulevaan tutkimukseen voi sisältyä perusteellista teoriaa näistä neljästä Cs: stä sekä esimerkillisten johtajien tapaustutkimuksia, jotka osoittavat nämä neljä Cs: ää, ja myöhemmin käsitteiden yksityiskohtaisemman operationalisoinnin jälkeen voidaan kehittää mittaamaan johtajan saavuttamaa kutakin neljää Cs: ää.

Bandura, A. (1994). Itsetehokkuus. Teoksessa V. S. Ramachaudran (Toim.), Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, s. 71-81). New York: Academic Press.

Williams, D. (2002) The Preacher ’ s Commentary #13 Psalmit 1-72. Thomas Nelson Publishing.

tekijästä

tohtori Bruce Winston on kuulunut Regentin yliopistoon vuodesta 1991 kauppakorkeakoulun & johtajuuden (SBL) kanssa. Hän toimii Organisaatiojohtamisen Ph. D.-ohjelman johtajana ja opettaa Organisaatiojohtamisen Ph. D.-ja strategisen johtamisen ohjelmien tohtorina. Tohtori Winston toimi koulun dekaanina vuosina 2006-2013 ja osallistuu aktiivisesti GLE: n seminaareihin ja konferensseihin. Hänen tutkimuskohteitaan ovat palvelijajohtaminen, organisaation kehittäminen ja transformaatio, johtamisen kehittäminen, etäopetus ja teknologia korkeakouluissa.

Write a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.