Inkasso: rättigheter och skyldigheter

dina rättigheter enligt federal lag

en FRFI (till exempel en bank eller ett förtroendeföretag eller låneföretag som är federalt reglerat) som kontaktar dig för att samla in en skuld på ditt kreditkort, kredit eller annat lån kan inte göra något av följande saker:

 • kontakta dina vänner, din arbetsgivare, dina släktingar eller dina grannar för annan information än ditt telefonnummer eller din adress, utom i följande fall:
  • den person som kontaktas har garanterat (eller medtecknat) ditt lån
  • du har gett ditt samtycke till att finansinstitutet kan kontakta denna person (om du gav samtycke muntligt måste finansinstitutet skicka dig, antingen på papper eller elektroniskt, skriftlig bekräftelse på ditt samtycke)
  • din arbetsgivare kontaktas för bekräftelse av din anställning
 • föreslå för någon av de personer som nämns ovan att de ska betala dina skulder, förutom om en av dem har garanterat (eller medtecknat) ditt lån
 • använd hotande, skrämmande eller kränkande språk
 • använd överdrivet eller orimligt tryck på dig att återbetala skulden
 • förvränga situationen eller ge falsk eller vilseledande information
 • Lägg till eventuella inkassorelaterade kostnader till det belopp du är skyldig annat än juridiska avgifter eller avgifter för icke tillräckliga medel på betalningar som du skickat
 • kontakta dig:
  • på helgdagar
  • på söndagar utom mellan klockan 1:00 och 5:00 (om du inte har gett samtycke till institutionen att göra det)
  • någon annan dag före 7:00 eller efter 9:00 E.M
 • Ring dig på din mobiltelefon, såvida du inte har angett det numret som ett sätt att nå dig.

om du föredrar kan du be att institutionen endast kontaktar dig skriftligen eller bara kontakta din juridiska rådgivare. För att göra detta måste du skicka en skriftlig förfrågan till finansinstitutet med registrerat brev. I ditt brev måste du ange en adress där du kan kontaktas eller en adress och telefonnummer där din juridiska rådgivare kan kontaktas.

om din skuld hos en FRFI har sålts till en inkassobyrå, är lagarna som skyddar dina rättigheter provinsiella eller territoriella, inte federala. För mer information, kontakta Konsumentverket i din provins eller ditt territorium.

 • för mer information om hur man hanterar inkasserare, se webbsidan hur man hanterar inkasserare.

vad du bör göra om du känner att dina rättigheter inte respekteras

om du känner att en FRFI inte respekterar dina rättigheter, kontakta Financial Consumer Agency of Canada.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.