Kinderbijslag in Noord – Ierland-grensarbeiders

kinderbijslag is een maandelijkse uitkering aan iedereen die in Noord-ierland een kind of jongere opvoedt. Het wordt betaald voor elk kind of jongere die in aanmerking komt en de meeste mensen die een kind of jongere opvoeden kunnen kinderbijslag krijgen.

u hoeft niet de ouder van het kind of de jongere te zijn om in aanmerking te komen, maar u moet wel verantwoordelijk zijn voor hen. Voor meer informatie bezoek – HMRC – kinderbijslag

neem Contact op met de Child Benefit Office

Child Benefit Office
postbus 1
Newcastle upon Tyne
NE88 1AA telefoonnummer van de Hulplijn 0300 200 3100 Bellen vanuit het buitenland: +44 (0)161 210 3086
openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 8.00 uur
zaterdag van 8u tot 4 uur

Inkomens meer dan £50.000

Als u, of uw partner een eigen inkomen hebben van meer dan € 50.000 en een van u is het recht op kinderbijslag u kan worden beïnvloed door een nieuwe belastingen. Zie voor meer informatie de HMRC-website

grensoverschrijdende kwesties

” grensarbeiders moeten kinderbijslag aanvragen in het land waar zij werken. Tenzij een van de ouders aan beide zijden van de grens in loondienst of als zelfstandige werkzaam is, moeten zij hun aanvraag indienen in het land waar de kinderen wonen.”Bron – www.welfare.ie -pagina 11, voorbeeld 11.

EU-burgers zijn gewoonlijk verplicht uitkeringen aan te vragen in het land waar zij het laatst hebben gewerkt en sociale verzekeringspremies hebben betaald.

volgens de EU-verordeningen betaalt het land van tewerkstelling de gezinsbijslagen ook al kan het gezin in een andere EU-lidstaat wonen. Als beide ouders in twee verschillende landen werken, betaalt het land van de woonplaats van de kinderen de gezinsbijslagen en de andere staat overweegt een toeslag. (Als u twijfelt over waar u moet solliciteren , Noord of Zuid, moet u in beide rechtsgebieden solliciteren, omdat dit ervoor zorgt dat u binnen het tijdsbestek van 12 maanden solliciteert.)

een toeslag is het verschil tussen het totale bedrag van de gezinsbijslagen in het Verenigd Koninkrijk (kinderbijslag + belastingkrediet voor kinderen) en Ierland (kinderbijslag).

bundeling – bij het aanvragen van een aanvullende kinderbijslag uit het zuiden, worden de belastingkredieten voor kinderen gebundeld met de kinderbijslag die in het noorden wordt ontvangen en wordt het totale bedrag van de Ierse kinderbijslag afgetrokken. Het eventuele tekort wordt dan als aanvulling uitbetaald.

bevestiging van het recht op Kinderbelastingkredieten kan dit proces vertragen en momenteel zijn er gevallen die al meer dan 12 maanden zijn uitgesteld. Als uw gezinsinkomen echter boven de inkomensdrempel ligt, komt u niet in aanmerking voor kinderbelastingkredieten.

” vaak worden grensoverschrijdende aanvragen voor Kinderbelastingkredieten beschouwd als complexe gevallen. Wanneer u met het belastingkrediet te maken heeft, moet u vragen om iemand met kennis van de EU-regelgeving of een teamleider te spreken.”

als dit de situatie is, zullen de autoriteiten voor kinderbijslag in het ROI bewijsstukken van deze P60 ‘ s of een brief van een gecertificeerde accountant verlangen waarin wordt bevestigd dat het inkomen boven de drempel ligt en als zodanig geen kinderbelastingkredieten verschuldigd zijn. Zodra de ROI-autoriteiten het inkomen boven de drempel hebben gehaald, betalen zij het exacte verschil tussen de kinderbijslag die in het noorden wordt ontvangen en het bedrag dat in het zuiden moet worden betaald.

De Ierse kinderbijslag aanvraagformulier is beschikbaar voor download – Vorm CB1

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de kinderbijslag Gedeelte van de (Ierse) Ministerie van Sociale Bescherming: Telefoon 00353 (0)74 916 4400 of Locall 1890 400 400

Zie ook

  • Rand Mensen – kinderbijslag in Ierland
  • HM Revenue and Customs | kinderbijslag
  • NIDirect
  • Burger Advies Bureau

Pagina het laatst is gecontroleerd: Februari 2016

deze webpagina is alleen bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en hoewel we ernaar streven om deze up-to-date te houden, kunnen er fouten optreden. Het is zeer belangrijk dat u contact opneemt met de relevante instantie om ervoor te zorgen dat de informatie actueel is en van toepassing is op uw situatie.

als u wijzigingen wilt voorstellen of nieuwe informatie wilt benadrukken die voor anderen nuttig kan zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.