Ved Hjelp Av Words Håndskriftfunksjoner

Noen ganger vil du kanskje ta håndskrevne notater, eller du kan ganske enkelt foretrekke håndskrift for å skrive. Hvis du har et grafikkort som er kompatibelt Med Windows, Kan Word lese og gjenkjenne den håndskrevne teksten du oppretter ved hjelp av nettbrettet, og oversette den til skjermtekst du kan formatere og redigere.

MERKNAD

denne delen dekker håndskriftfunksjonene som er tilgjengelige når Du kjører Word på en standard stasjonær ELLER bærbar PC. Senere i dette kapittelet dekker vi flere blekkfunksjoner for Nettbrettet, i avsnittet » Bruke Ekstra Blekkfunksjoner på Nettbrettet.»

MERK

Du kan også bruke Word håndskrift støtte med en mus. Men de fleste brukere synes det er ganske klønete å skrive nøyaktig med en mus, og den resulterende håndskrift kan være vanskeligere For Word å gjenkjenne.

håndskriftgjenkjenning er også tilgjengelig For Word på følgende språk: engelsk, Forenklet Kinesisk, Tradisjonell Kinesisk, Japansk og koreansk. Det fungerer i alle store Office 2003-applikasjoner.

TIPS

hvis Du har En Windows-drevet Håndholdt PC eller PocketPC, kan du konvertere håndskrevne notater du tar på denne enheten til tekst i Word. Fremgangsmåten for å gjøre dette kan variere fra en enhet til en annen; følg bruksanvisningen som fulgte med enheten.

for å bruke Words håndskriftgjenkjenningsfunksjon, vis Språklinjen (høyreklikk På Språklinjeikonet i skuffen På Oppgavelinjen I Windows og velg Vis Språklinjen). Deretter klikker Du På Håndskrift-knappen. Håndskrift-menyen vises (Se Figur 7.11).

Figur 7.11. Håndskrift-menyen.

 grafikk / 07fig11.gif

Herfra kan Du velge hvordan Du Vil At Word skal fungere med håndskriften din. Du kan gjøre følgende:

 • Vil du skrive i En Skrivepute?et spesielt vindu Ord superimposes på redigeringsvinduet?merk Av For Skrivepute.

 • hvis Du vil skrive hvor som helst på skjermen, merker Du Av For Skriv Hvor Som helst.

 • hvis du vil tegne et bilde som skal settes inn som grafikk, sjekk Tegneplaten.

 • hvis du vil skrive inn tegn ett om gangen, bruker du et skjermtastatur, velger Du Standardtastatur På Skjermen.

 • hvis du vil angi symboler ett om gangen, bruker du et skjermtastatur, velger Du Skjermtastatur.

Skrive Pad og Skrive hvor som helst funksjoner er omtalt i de følgende avsnittene.

Bruke Words Tekstgjenkjenning For Håndskrift

hvis Du har valgt Skriveplaten, vises Den nå, og du kan begynne å skrive innenfor grensene (Se Figur 7.12). Hvis Du har Valgt Skriv Hvor Som helst, kan du starte håndskrift hvor som helst på skjermen.

Figur 7.12. Skrive inne I Skriveputen.

 grafikk / 07fig12.gif

Hver gang Du fullfører et ord og stopper midlertidig, Prøver Word å gjenkjenne teksten du har skrevet, og deretter setter du inn teksten i dokumentet ved innsettingspunktet.

Du vil finne at Du får de beste resultatene fra å skrive ut ett brev om gangen, men Du kan finne At Word gjør en bemerkelsesverdig god jobb med skript.

Enten Du bruker Skriveblokken Eller Skriver Hvor Som Helst, Inneholder Word flere verktøy som kan hjelpe deg med å bruke håndskrift mer effektivt. Disse vises til høyre for Skriveblokken, eller som en egen flytende verktøylinje hvis Du bruker Write Anywhere (Se Figur 7.13).

Figur 7.13. Verktøy tilgjengelig I Write Anywhere og Writing Pad.

 grafikk / 07fig13.jpg

verktøylinjen inneholder knapper som forenkler navigering og tillater innsetting av spesialtegn, for eksempel mellomrom, faner og avsnittsmerker. For enda flere navigasjonsverktøy, klikk Utvid. Word legger nå til knapper for å navigere opp, ned, venstre og høyre, samt verktøy for visning Av Words Tegneplate og Skjermtastatur (se Figur 7.14).

Figur 7.14. Hvis Du klikker Utvid, blir flere verktøy tilgjengelige.

 grafikk / 07fig14.jpg

Korrigere En Feil I Håndskriftgjenkjenning

Når Word setter inn tekst i dokumentet, kan Du noen ganger finne ut at det har gjort en feil (eller, tenkes, du har gjort en feil selv). Du kan enkelt fikse feilen. Klikk På Korrigeringsknappen; deretter velger du teksten du vil rette opp i dokumentvinduet. Når teksten er valgt, skriver du den nye teksten for hånd. Word erstatter feil tekst med erstatningsteksten.

Sette Inn Blekkobjekter I Dokumentet

Noen ganger vil du kanskje ikke konvertere håndskrift til tekst. Du kan for eksempel håndskrive en signatur og sette den inn i dokumentet som en signatur. For situasjoner som disse gir Word blekkobjekter.

et blekkobjekt er et bilde av den håndskrevne teksten du tegnet, som oppfører seg på samme måte som annen tekst i dokumentet. Når et håndskriftobjekt vises i dokumentet, kan du velge det, formatere det som fet skrift, kursiv eller understreking, eller endre størrelsen på det med en annen skriftstørrelse.

faktisk vil du ofte endre størrelsen på blekkobjekter fordi Word setter dem inn i samme størrelse som omgivende tekst, som ofte er for liten til å være lett lesbar.

MERK

I Motsetning til andre bilder, kan du ikke bruke De fleste bildeformateringsverktøyene I Word med håndskriftobjekter. Videre kan du ikke redigere innholdet i et blekkobjekt etter at du har satt det inn.

Du kan imidlertid instruere Word om å konvertere Den til redigerbar, ikke-håndskrevet tekst, hvis du senere bestemmer deg for å gjøre det. Høyreklikk på blekkobjektet, og velg Blekkobjekt, Gjenkjenne.

hvis du vil sette inn et håndskriftobjekt, klikker Du På Håndskrift i Verktøylinjen Skriv Hvor som helst, og deretter skriver du teksten og setter den på pause et øyeblikk når du er ferdig. Word setter inn blekkobjektet i dokumentet (Se Figur 7.15).

Figur 7.15. Et blekkobjekt, forstørret til 36-punkt slik at det er stort nok til å fungere som en signatur.

 grafikk / 07fig15.jpg

når Du Vil At Word skal begynne å gjenkjenne håndskriften din og sette inn tekst på nytt, klikker Du På Tekst-knappen på Verktøylinjen Skriveblokk eller Skriv Hvor som helst.

Bruke Tegneplaten Til Å Sette Inn En Håndskrevet Tegning

Word gir sterke tegneverktøy, inkludert kraftige verktøy for organisasjonskartlegging og forretningsdiagramming. Men til tider er alt du trenger (eller har tid til) en grov» baksiden av servietten » type tegning?du vet, typen som skulle lansere milliarder dollar selskaper tilbake på 1990-tallet! Du kan nå lage den frihåndstegningen lettere enn noensinne, fra Word.

Følg disse trinnene for å lage en tegning og sette den inn i dokumentet:

 1. klikk På Håndskrift På Språklinjen, og velg Tegneplate fra rullegardinmenyen. Tegneplaten vises (Se Figur 7.16).

  Figur 7.16. Tegneputen.

   grafikk / 07fig16.jpg

 2. Bruk tegnebrettet eller musen til å lage tegningen i tegneområdet på Tegneplaten.

 3. når tegningen er fullført, klikker Du På Sett Inn Tegning for å sette inn tegningen i dokumentet ved gjeldende innsettingspunkt.

tegningen din oppfører seg nå som enhver annen tegning. Den inneholder for eksempel størrelseshåndtak du kan bruke til å endre størrelsen på den, og hvis du høyreklikker på tegningen og velger Formater Objekt fra hurtigmenyen, kan du styre fyllfarge, layout, beskjæring og andre attributter av tegningen.

hvis du vil ha mer informasjon om formatering Av Word-tegninger, kan du se «Sette inn Et Bilde Eller Et Annet Bilde Du Har Laget», s. 439.

Arbeide Med Skjermtastaturer

Word gir to skjermtastaturer som lar deg skrive inn ett tegn om gangen ved å velge dem på skjermen i stedet for å bruke et» ekte » tastatur. Ett skjermtastatur?Standard Tastatur på Skjermen?viser de samme tastene som et vanlig tastatur. Et annet skjermtastatur, Symboltastaturet på Skjermen, viser de mest brukte symbolene på andre språk enn engelsk, for eksempel è, ç og ¥.

Skjermtastaturer er nyttige for de som har problemer med å håndtere et ekte tastatur på grunn av funksjonshemninger, men kan også være nyttige for alle som ønsker en enkel måte å skrive inn symboler på.

hvis Du vil vise Standardtastaturet på Skjermen, viser Du Språklinjen, klikker På Håndskrift og velger Standardtastatur På skjermen på rullegardinmenyen. Standardtastaturet på Skjermen vises (Se Figur 7.17).

Figur 7.17. Standard Tastatur På Skjermen.

 grafikk / 07fig17.gif

Du kan nå velge nøkler ved å klikke på dem med musen, eller peke på dem med grafikkbrettpennen. Det vanlige tastaturet er ikke deaktivert mens du bruker skjermtastaturet.

når du er ferdig med å arbeide med skjermtastaturet, klikker du på x øverst til høyre på tastaturet.

Skjermtastaturet fungerer på samme måte Som Standardtastaturet på Skjermen gjør. Hvis du vil vise Det fra Språklinjen, klikker Du På Håndskrift og velger Skjermtastaturtastatur fra rullegardinmenyen (Se Figur 7.18).

Figur 7.18. Tastaturet På Skjermen.

 grafikk / 07fig18.gif

Write a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.