hur lång tid tar det för en avfuktare att fungera?

Innehållsförteckning

en avfuktare gör sig av med överflödig fukt från din inomhusluft. Om sommaren har det bästa av dig, bara få denna apparat. Du behöver bara överväga rymdbetyg.

men … hur lång tid tar det för en avfuktare att fungera? Vanligtvis tar en avfuktare cirka 7 timmar att fylla tanken. Därför kan du bara anta att du får den fuktighetsnivå som du strävar efter efter att ha kört den i 5 till 12 timmar. Beroende på hur fuktig luften var kan det ta upp till 12 timmar att nå den optimala luftfuktighetsnivån inomhus.

men låt oss gräva djupare i denna fråga. Hur snart kan du njuta av god luft när du får apparaten igång? Kommer luftfuktigheten att minska omedelbart eller tar det tid? Naturligtvis tar det tid.

i det här fallet måste du därför veta hur en avfuktare fungerar. Men först, en ansvarsfriskrivning:

den här artikeln kan innehålla affiliate länkar. Som Amazon Associate tjänar jag också på kvalificerade inköp.

Hur Fungerar En Avfuktare?

en avfuktare tar bort överflödig fukt från dina lokaler genom att ta in den fuktbelastade luften och ge ut torr luft. Fukten samlas i en behållare / tank som flytande vatten, som du bör tömma ofta.

enheten kan dra fukt från inomhusluften på två sätt. Vissa avfuktare använder absorption där ett torrt material absorberar fukten från luften och blåser ut torr luft. Andra använder kylning där fukten från luften kyls.

köldmediumavfuktaren är den vanligaste. Här drar en fläkt in den fuktiga luften i enheten. Luften passerar genom de kalla spolarna där fukten kondenserar. Den kondenserade fukten samlas i en hink eller en dropppanna. Den varma, torra luften cirkuleras sedan tillbaka in i rummet.

Hur Lång Tid Tar Avfuktaren Att Arbeta?

med detta menar vi hur länge det tar att bli av med överflödig fukt i ditt hus.

tumregeln är att om du kör avfuktningsenheten för första gången tar det 12 timmar att uppnå önskad fuktighetsnivå.

det finns dock ingen fast tid eftersom varaktigheten beror på flera faktorer. Dessa inkluderar följande:

 • typen av avfuktare
 • apparatens kapacitet
 • luftfuktighetsnivån inomhus
 • storleken på det utrymme du avfuktar
 • inomhustemperaturen

kom ihåg att stänga dörrar och fönster så att enheten kan fungera effektivt. Om du inte gör det kommer du att avfukta din inomhusluft och mer fuktig luft kommer in genom de öppna fönstren och dörrarna.

typ av avfuktare

en typ kan ta minuter för att minska luftfuktigheten medan en annan kan ta timmar.Det finns några faktorer som bestämmer detta.

när du köper din, ta reda på hur mycket vatten det kan dra från luften på en timme. Det borde ge dig en bra uppfattning om hur mycket arbete apparaten kan göra.

om du har ett stort utrymme att avfukta, köp en avfuktare som är klassad för den typen av utrymme. Till exempel, Ivation avfuktare som du kan köpa på amazon.com är klassad för 4500 kvadratfot.

detta leder oss till nästa punkt, nedan …

avfuktare kapacitet

hur mycket vatten kan en enhet extrahera i 24 timmar?

vissa enheter kan ta bort 75 pints medan andra kan göra 50 pints eller 25 pints. Högkapacitetsenheterna extraherar mer vatten under en given tid.

till exempel för att sänka luftfuktigheten från 90 till 40% i en 50 kvm. Fot. rum, vid 820F, en 50-pint enhet tar 11 minuter medan en 22-pint en tar 34 minuter.

så, du kan gå för en högre kapacitet avfuktare så att du kan spara på energikostnader. Det tar mindre tid att bli av med fukt.

luftfuktighetsnivå inomhus

det tar längre tid för en avfuktare att fungera om luftfuktigheten är hög än när den är låg.

om till exempel ditt hem läckte, skulle din enhet ta mer tid att minska fuktnivåerna. Detta är till skillnad från när du har den typiska sommarfuktigheten.

hur länge behöver jag använda en avfuktare efter läckage? Du bör använda den i upp till 48 timmar. Detta beror dock på faktorer som storleken på det drabbade området, skadade material och luftfuktigheten i området.

du bör använda en enhet med högre kapacitet om du vill bli av med höga fuktnivåer. Därför, om dina lokaler är extremt våta, skulle en enhet som kan ta bort 75 pints på 24 timmar vara bättre än den som kan göra 25 pints.

storleken på rummet

den tid det kan ta en avfuktare att arbeta i en 500 kvm. fot. rummet är inte samma tid det kommer att ta på en 2000 kvm. Fot. rum.

ju större utrymme, desto längre tid kommer enheten att behöva arbeta.

inomhustemperatur

när temperaturen är hög är luftfuktigheten hög. Därför kan avfuktaren ta längre tid att arbeta.

Hur Vet Jag Om Min Avfuktare Fungerar?

en enhet som arbetar måste bli av med överflödig fukt för att sänka nivån på relativ fuktighet.

du vet att din apparat fungerar när:

 • den relativa luftfuktigheten börjar sjunka
 • vattentanken fylls upp
 • den torra och varma luften kommer ut

hur snabbt ska en avfuktare fyllas?

den kondenserade fukten som samlas upp i avfuktaren hamnar i hinken eller droppskålen. Detta kommer att fyllas när fukt samlas upp och det kommer att behöva tömmas. Vissa modeller har en avloppsrör, så de behöver inte tömmas.

tiden det tar en avfuktare att fylla beror på:

 • storleken på tanken – ju större behållaren, desto längre tid tar det att fylla upp
 • fuktighetsnivåer-när luftfuktigheten är hög, avfuktaren kommer att fylla upp snabbare
 • avfuktare kapacitet – en 75 pints enhet kommer att fylla upp snabbare än 25 pints en

om du just har börjat, det kan fylla upp i ungefär sex timmar. Återigen beror detta på tanken, fuktighetsnivån och enhetens kapacitet.

När ska man köra avfuktaren

du kanske undrar, när kör jag avfuktaren, hur länge och kan jag köra det hela tiden.

när du ska köra avfuktaren beror på flera faktorer. Dessa inkluderar luftfuktigheten, storleken på rummet och enhetens kapacitet. Naturligtvis har vi förklarat dessa faktorer tidigare.

när luftfuktigheten är hög kan du behöva köra avfuktaren 24 timmar om dygnet. Men om nivåerna är låga kan du köra den vid en viss tidpunkt, låt oss säga på morgonen eller kvällen.

för ett stort rum bör du köra enheten hela dagen. Anledningen till detta är att enheten behöver mer tid för att ta bort fukten på en större plats än i en liten.

kom ihåg att ju mer du håller enheten igång, desto mer energi kostar du. Därför, om du vill spara energikostnader, bör du köra det vid behov.

Alternativt kan du gå till energibesparande modeller. Du kan köra dessa modeller kontinuerligt och spara på energikostnader. Dessa kan dock inte vara tillgängliga för större rum.

är det säkert att köra en avfuktare hela tiden?

du kanske undrar, Kan jag köra avfuktaren ständigt och är det säkert?

det är inte i svartvitt när och hur länge du ska köra avfuktaren. Det beror emellertid på enhetens kapacitet, fuktighetsnivån, storleken på lokalerna och tankstorleken.

till exempel kan en avfuktare med hög kapacitet ta bort fukt på kort tid. Därför kanske du inte behöver köra det kontinuerligt.

luftfuktigheten kommer också att påverka hur länge du kör enheten, och det gör tankens storlek.

om din enhet har en liten tank måste du tömma den oftare. Detta förhindrar att du kör det kontinuerligt. För att lösa detta problem kan du få en enhet med avloppsrör.

om det finns regn eller om du har haft en läcka, kan du behöva köra enheten kontinuerligt.

därför, ja du kan köra avfuktaren kontinuerligt om luftfuktigheten är hög, enheten har en stor tank eller en avloppsrör, den har en liten kapacitet och området är stort.

är en avfuktare säker?

du vill lämna din avfuktare igång hela dagen och natten, och du undrar, är det säkert.

för att köra den säkert hela tiden bör din enhet:

kunna stängas av automatiskt – de flesta enheter har en automatisk avstängningsfunktion så att de går till ”viloläge” när inomhusluften når den önskade luftfuktigheten eller när tanken är full.

har en tilt säkerhetsfunktion – om enheten välter eller lutar, stoppar funktionen enheten från att fungera för att förhindra skador.

Överhettningsskyddsfunktion-en avfuktare använder en motor som kan överhettas på grund av konstant användning. Funktionen gör att enheten kan stängas av när motorn är överhettad och slås på när den svalnar.

slutsats

hur lång tid tar det för en avfuktare att fungera? Från 5 till 12 timmar borde vara en bra tid. Du har också sett de faktorer som avgör hur snabbare eller långsammare den här enheten fungerar.

dessa inkluderar inomhustemperatur, fuktighetsnivå, utrymme för apparaten och andra. Den viktigaste faktorn att tänka på är hur mycket utrymme din enhet är klassad för.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.