hvor lang tid tager det for en affugter at arbejde?

Indholdsfortegnelse

en affugter slipper for overskydende fugt fra din indeluft. Hvis sommeren har det bedste af dig, skal du bare få dette apparat. Du behøver kun at overveje pladsbedømmelsen.

men … hvor lang tid tager det for en affugter at arbejde? Normalt vil en affugter tage omkring 7 timer at fylde sin tank. Derfor kan du kun antage, at du får det fugtighedsniveau, du sigter mod, efter at du har kørt det i 5 til 12 timer. Afhængigt af hvor fugtig luften var, kan det tage op til 12 timer at nå det optimale indendørs fugtighedsniveau.

men lad os grave dybere ind i dette spørgsmål. Hvor hurtigt kan du nyde god luft, når du får apparatet til at køre? Vil fugtighedsniveauet reduceres med det samme, eller det vil tage tid? Selvfølgelig vil det tage tid.

i dette tilfælde skal du derfor vide, hvordan en affugter fungerer. Men først, en ansvarsfraskrivelse:

denne artikel kan indeholde affiliate links. Også, som en Associate jeg tjene fra kvalificerende køb.

Hvordan Fungerer En Affugter?

en affugter fjerner overskydende fugt fra dine lokaler ved at tage luft i den fugtbelastede luft og give tør luft. Fugtigheden samles i en beholder/tank som flydende vand, som du ofte skal tømme.

enheden kan trække fugt fra indeluften på to måder. Nogle affugtere bruger absorption, hvor et tørt materiale absorberer fugtigheden fra luften og blæser tør luft ud. Andre bruger køling, hvor fugtigheden fra luften afkøles.

kølemiddelaffugteren er den mest almindelige. Her trækker en ventilator den fugtige luft ind i enheden. Luften passerer gennem de kolde spoler, hvor fugtigheden kondenserer. Den kondenserede fugt opsamles i en spand eller en dryppande. Den varme, tørre luft cirkuleres derefter tilbage i rummet.

Hvor Lang Tid Tager Affugteren At Arbejde?

med dette mener vi den varighed, det vil tage for at slippe af med overskydende fugt i dit hus.

tommelfingerreglen er, at hvis du kører affugtningsenheden for første gang, tager det 12 timer at opnå det ønskede fugtighedsniveau.

der er dog ingen fast tid, da varigheden afhænger af flere faktorer. Disse omfatter følgende:

 • typen af affugter
 • apparatets kapacitet
 • indendørs fugtighedsniveau
 • størrelsen af det rum, du affugter
 • indetemperaturen

Husk at lukke døre og vinduer, så enheden kan fungere effektivt. Hvis du ikke gør det, vil du affugte din indendørs luft, og mere fugtig luft kommer ind gennem de åbne vinduer og døre.

type affugter

en type kan tage minutter at reducere fugtighedsniveauet, mens en anden kan tage timer.Der er et par faktorer, der bestemmer dette.

når du køber din, skal du finde ud af, hvor meget vand det kan trække fra luften på en time. Det skal give dig en god ide om, hvor meget arbejde apparatet kan gøre.

hvis du har et stort rum til affugtning, skal du købe en affugter, der er klassificeret til den slags plads. For eksempel Ivation affugter, som du kan købe på amazon.com er klassificeret til 4500 kvadratfod.

dette bringer os til det næste punkt, under …

affugter kapacitet

hvor meget vand kan en enhed udtrække i 24 timer?

nogle enheder kan fjerne 75 pints, mens andre kan gøre 50 pints eller 25 pints. Højkapacitetsenhederne ekstraherer mere vand på et givet tidspunkt.

for eksempel at nedbringe fugtighed fra 90 til 40% i en 50 kvm. Fod. værelse, på 820F, en 50-pint enhed vil tage 11 minutter, mens en 22-pint en vil tage 34 minutter.

så du kan gå til en affugter med højere kapacitet, så du kan spare på energikostnader. Det vil tage mindre tid at slippe af med fugt.

indendørs fugtighedsniveau

det vil tage længere tid for en affugter at arbejde, hvis fugtighedsniveauerne er høje, end når de er lave.

hvis for eksempel dit hjem lækkede, ville din enhed tage mere tid at reducere fugtighedsniveauerne. Dette er i modsætning til når du har den typiske sommer Fugtighed.

hvor længe skal jeg bruge en affugter efter lækage? Du skal bruge det i op til 48 timer. Dette afhænger dog af faktorer som størrelsen på det berørte område, beskadigede materialer og fugtighedsniveauet i området.

du skal bruge en enhed med højere kapacitet, hvis du vil slippe af med høje fugtighedsniveauer. Derfor, hvis dine lokaler er ekstremt våde, ville en enhed, der kan fjerne 75 pints på 24 timer, være bedre end den, der kan gøre 25 pints.

rummets størrelse

den tid det kan tage en affugtningsenhed at arbejde i en 500 kvm. fod. værelse er ikke på samme tid, det vil tage på en 2000 kvm. Fod. værelse.

jo større plads, jo længere tid enheden skal arbejde.

indendørs temperatur

når temperaturen er høj, er fugtighedsniveauet højt. Derfor kan affugteren tage længere tid at arbejde.

Hvordan Ved Jeg, Om Min Affugter Fungerer?

en enhed, der arbejder, skal slippe af med overskydende fugt for at bringe niveauet af relativ fugtighed ned.

du vil vide, at dit apparat fungerer, når:

 • det relative fugtighedsniveau begynder at falde
 • vandtanken fyldes op
 • den tørre og varme luft kommer ud

hvor hurtigt skal en affugter Fyldes op?

den kondenserede fugt, der opsamles i affugteren, ender i spanden eller dryppanden. Dette vil fylde op som fugt opsamles, og det skal tømmes. Nogle modeller har en afløbsrør, og derfor behøver de ikke tømning.

den tid, det tager en affugter at fylde op, afhænger af:

 • tankens størrelse – jo større beholder, jo længere tid tager det at fylde
 • fugtighedsniveauer – når fugtighedsniveauerne er høje, fyldes affugteren hurtigere
 • Affugterkapacitet – en 75 pints enhed fyldes hurtigere op end 25 pints en

hvis du lige er startet, kan den fyldes op om cirka seks timer. Igen afhænger dette af tanken, fugtighedsniveauet og enhedens kapacitet.

Hvornår skal affugteren køres

du undrer dig måske over, hvornår kører jeg affugteren, hvor længe og kan jeg køre den konstant.

hvornår du skal køre affugteren afhænger af flere faktorer. Disse omfatter fugtighedsniveauet, rummets størrelse og enhedens kapacitet. Selvfølgelig har vi forklaret disse faktorer før.

når luftfugtigheden er høj, kan det være nødvendigt at køre affugteren 24 timer i døgnet. Men hvis niveauerne er lave, kan du køre det på et givet tidspunkt, lad os sige om morgenen eller aftenen.

for et stort rum skal du køre enheden hele dagen. Årsagen til det er, at enheden har brug for mere tid til at fjerne fugt på et større sted end i en lille.

Husk, at jo mere du holder enheden kørende, jo flere energiomkostninger pådrager du dig. Derfor, hvis du vil spare energikostnader, skal du køre det, når det er nødvendigt.

Alternativt kan du gå til energibesparende modeller. Du kan køre disse modeller kontinuerligt og spare på energikostnader. Disse er dog muligvis ikke tilgængelige for større værelser.

er det sikkert at køre en affugter konstant hele tiden?

du undrer dig måske, kan jeg køre affugteren konstant og er den sikker?

det er ikke i sort / hvid, hvornår og hvor længe du skal køre affugteren. Det afhænger dog af enhedens kapacitet, fugtighedsniveauet, størrelsen af lokalerne og tankstørrelsen.

for eksempel kan en affugter med høj kapacitet fjerne fugt på kort tid. Derfor behøver du muligvis ikke køre det kontinuerligt.

fugtighedsniveauerne vil også påvirke, hvor længe du kører enheden, og det samme gør tankens størrelse.

hvis din enhed har en lille tank, skal du dræne den oftere. Dette forhindrer dig i at køre det kontinuerligt. For at løse dette problem kan du få en enhed med en afløbsrør.

hvis der er regn, eller hvis du har haft en lækage, skal du muligvis køre enheden kontinuerligt.

derfor ja, du kan køre affugteren kontinuerligt, hvis fugtighedsniveauet er højt, enheden har en stor tank eller en afløbsrør, den har en lille kapacitet, og området er stort.

er en affugter sikker?

du vil lade din affugter køre hele dagen og natten, og du undrer dig over, er det sikkert.

for at køre det sikkert konstant skal din enhed:

kunne slukke automatisk – de fleste enheder har en automatisk slukkefunktion, så de går i “dvaletilstand”, når indeluften når det krævede fugtighedsniveau, eller når tanken er fuld.

har en vippesikkerhedsfunktion – hvis enheden vælter eller vipper, forhindrer funktionen enheden i at fungere for at forhindre skader.

Overophedningsbeskyttelsesfunktion – en affugter bruger en motor, der kan overophedes på grund af konstant brug. Funktionen gør det muligt for enheden at slukke, når motoren er overophedet og tænde, når den køler af.

konklusion

hvor lang tid tager det for en affugter at arbejde? Fra 5 til 12 timer skal være en god tid. Du har også set de faktorer, der bestemmer, hvor hurtigere eller langsommere denne enhed fungerer.

disse omfatter indetemperaturen, fugtighedsniveauet, pladsbedømmelsen for apparatet og andre. Den vigtigste faktor at overveje er, hvor meget plads din enhed er klassificeret til.

Write a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.