genetické poradenství

během vaší první návštěvy u genetického poradce budete obvykle dotázáni na Vaši osobní a rodinnou anamnézu. Tyto informace jsou důvěrné a používají se k určení úrovně rizika genetických stavů, stejně jako vaše způsobilost pro konkrétní testy.

poradce vám vysvětlí různé možnosti genetického testování a screeningu, abyste se mohli informovaně rozhodnout. Mohou také poskytnout informace o dědičnosti a specifických genetických podmínkách, včetně toho, co je porucha, pravděpodobná příčina stavu, jak je zděděna, a jak ji lze detekovat a zvládnout.

zatímco genetické testy a obrazovky mohou odhalit příčinu základních problémů s plodností,je důležité si uvědomit, že základní genetické podmínky jsou zodpovědné pouze za malé procento případů neplodnosti. Také genetické testy a obrazovky mají svá omezení a nemusí vždy vysvětlovat neplodnost.

Genetičtí poradci vám mohou pomoci vyrovnat se s obtížnými situacemi, jako jsou:

  • rozhodování o genetickém testování nebo screeningu
  • rozhodování před narozením dítěte
  • život s genetickým stavem
  • péče o někoho, kdo má genetický stav
  • je ohrožen genetickým stavem

mohou vám také pomoci navázat spojení s podpůrnými službami ve vaší komunitě.

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.