vikten av IT-säkerhetsrevisioner

i dagens moderna tid är det avgörande för företag att ta sina informationsteknologisystem på allvar för att undvika risken för cyberattacker och dataintrång. Ett bra sätt för företag att säkerställa att deras säkerhet förblir uppdaterad och kompatibel är att utföra regelbundna It-säkerhetsgranskningar.

Vad är en IT-säkerhetsrevision?

för att börja definiera en IT-säkerhetsrevision kan vi undersöka den formella definitionen av en revision som tillhandahålls av Institute of Internal Auditors: ”oberoende, objektiv försäkrings-och konsultverksamhet utformad för att tillföra värde och förbättra en organisations verksamhet. Det hjälper en organisation att uppnå sina mål genom att föra ett systematiskt, disciplinerat tillvägagångssätt för att utvärdera och förbättra effektiviteten i riskhanterings -, kontroll-och styrningsprocesser.”

en IT-säkerhetsrevision är en omfattande översyn av företagets hela IT-infrastruktur. Detta inkluderar en fullständig översyn av dina IT-system, hantering, applikationer och dataanvändning bland andra processer. Syftet med denna granskning är att utvärdera den övergripande säkerheten i ditt nätverk. En bra omfattande revision skulle föreslå förbättringar och identifiera eventuella svagheter i ditt system för att säkerställa största driftseffektivitet och cybersäkerhet.

vilka är fördelarna med IT-säkerhetsrevisioner?

företag bör utföra regelbundna It-säkerhetsgranskningar för att avgöra om deras Infrastruktur korrekt kan säkra företagets data och tillgångar. Det finns många fördelar med att utföra dessa revisioner regelbundet:

  • minska kostnaderna – IT-revisioner kan hjälpa dig att upptäcka vilka tjänster du inte längre behöver samt föråldrad programvara och hjälpa ditt företag att spara pengar på lång sikt.
  • säkerställa efterlevnad-regelbundna It-revisioner säkerställer också att ditt företags informationsteknologiplattform och system är uppdaterade med ditt lands standarder. Detta kommer att bidra till att undvika juridiska tvister och böter längs linjen.
  • verifiera Säkerhetseffektivitet – certifierade IT-revisorer använder olika tester för att verifiera hur effektiva dina nuvarande cybersäkerhetsprocesser är.
  • förbättra kommunikationen inom företaget-regelbundna it-revisioner kan förbättra kommunikationen mellan olika avdelningar med IT-avdelningen.

typer av IT-säkerhetsgranskningar

det finns fyra huvudtyper av säkerhetstester i en IT-revision. Dessa inkluderar: Sårbarhetstester, penetrationstester, riskbedömningar samt Efterlevnadsrevisioner.

Sårbarhetstester utförs för att identifiera eventuella kryphål eller risker i ditt IT-systems design, för att minska risken. Penetrationstester används för att stimulera störande förhållanden och bryta sig in i ditt system, till exempel att skicka e-postlänkar med skadlig kod. Dessa är bra för att förbättra anställdas säkerhetsutbildning och testa antivirusprogram. Därefter används riskbedömningar för att identifiera och eliminera risker som är förknippade med att använda ditt företags IT-system. När risker identifieras är nästa steg för företag att bestämma vilka investeringar som ska göras för att eliminera dessa risker. Slutligen säkerställer Efterlevnadsgranskningar att ditt företags IT-system följer de juridiska standarderna i ditt land eller din bransch.

regelbundna och framgångsrika IT-revisioner säkerställer att ditt företags IT-system är väl skyddade mot moderna hot och följer reglerna. Det bästa sättet att skydda ditt företags säkerhet i dagens tekniska samhälle är genom expertrevisorer.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.