genetisk rådgivning

under ditt första besök hos en genetisk rådgivare kommer du vanligtvis att bli frågad om din personliga och familjemedicinska historia. Denna information hålls konfidentiell och används för att bestämma din risknivå för genetiska tillstånd, liksom din behörighet för specifika tester.

rådgivaren kommer att förklara för dig de olika genetiska test-och screeningsalternativen så att du kan göra ett välgrundat val. De kan också ge information om ärftlighet och specifika genetiska tillstånd, inklusive vad störningen är, den troliga orsaken till tillståndet, hur det ärvs och hur det kan upptäckas och hanteras.

även om genetiska tester och skärmar kan avslöja orsaken till underliggande fertilitetsproblem, är det viktigt att inse att underliggande genetiska tillstånd är ansvariga för endast en liten andel av infertilitetsfall. Genetiska tester och skärmar har också sina begränsningar och kan inte alltid förklara infertiliteten.

genetiska rådgivare kan hjälpa dig att hantera svåra situationer, som:

  • besluta om genetisk testning eller screening
  • fatta beslut innan ditt barn föds
  • leva med ett genetiskt tillstånd
  • ta hand om någon som har ett genetiskt tillstånd
  • att vara i riskzonen för ett genetiskt tillstånd

de kan också hjälpa dig att skapa anslutningar till supporttjänster i ditt samhälle.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.