Właściwa obsługa i usuwanie produktów Sony zawierających rtęć

– Canada Version française

ograniczona liczba produktów Sony i części zamiennych zawiera bardzo małą ilość rtęci w komponentach lampy. Produkty te obejmują produkty z panelami wyświetlającymi wykorzystującymi podświetlenie CCFL oraz produkty do projektorów z lampą wymienialną przez użytkownika. Produkty z wyświetlaczami wykorzystującymi podświetlenie LED lub projektory laserowe nie zawierają rtęci.

wszelkie produkty Sony zawierające rtęć należy usunąć zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i federalnymi przepisami, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia elementu lampy w wyniku przypadkowego uszkodzenia.

bezpieczne procedury czyszczenia i usuwania są dostępne pod adresem:

 • dla klientów w USA, proszę odwiedzić tutaj
 • dla klientów w Kanadzie, proszę odwiedzić tutaj

aby uzyskać dodatkowe informacje na temat możliwości utylizacji i recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub odwiedź następujące strony:

 • dla klientów w USA, odwiedź http://www.greenergadgets.org/ dla najbliższej lokalizacji do recyklingu
 • dla klientów w Kanadzie,
  • odwiedź www.recyclemyelectronics.ca do najbliższego miejsca recyklingu lub
  • wyślij swoje produkty Sony na adres:
   Sony Recycling Program
   C / O GEEP
   220 John Street
   Barrie, ON L4N 2L2

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.