Przywracanie ustawień fabrycznych Alcatel OneTouch Fierce 2

przywracanie w trybie twardego resetu lub odzyskiwania Alcatel OneTouch Fierce 2

przywracanie w trybie twardego resetu lub odzyskiwania Twój Alcatel OneTouch Fierce 2 może rozwiązać problemy, które nie zostały rozwiązane przy normalnym przywróceniu ustawień fabrycznych.

1-najpierw wyłącz całkowicie Alcatel OneTouch 2. Jeśli nie możesz odblokować ekranu, Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 20 sekund, a telefon wyłączy się.

2-Przytrzymaj przez kilka sekund przyciski głośności i zasilania w telefonie Alcatel OneTouch Fierce 2. W niektórych urządzeniach zgodnie z wersją Androida kombinacją może być klawisz zasilania i klawisz głośności.

3 – Gdy pojawi się logo Alcatel, zwolnij przyciski.

4 – poruszaj się po menu za pomocą klawiszy zwiększania i zmniejszania głośności, aż dojdziesz do opcji „Tryb odzyskiwania” i naciśnij przycisk zasilania, aby uzyskać dostęp.
jeśli menu urządzenia jest wyświetlane w Języku Chińskim, kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak zresetować telefon komórkowy w Języku Chińskim

5 – Użyj klawiszy zwiększania i zmniejszania głośności, aby wybrać opcję „wytrzyj partycję pamięci podręcznej” i naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować opcję i wyczyścić pamięć podręczną telefonu komórkowego.

6-po kilku sekundach wrócisz do poprzedniego ekranu, z przyciskami głośności przejdź do opcji „wipe data / factory reset” i naciśnij przycisk zasilania, aby wejść. Pojawi się ekran z wieloma NOes i tak, z klawiszami głośności ponownie przejdź do tak i naciśnij klawisz zasilania.

7-po zakończeniu ponownie za pomocą klawiszy głośności, kliknij „Uruchom ponownie system teraz” i naciśnij klawisz zasilania Alcatel OneTouch Fierce 2, urządzenie uruchomi się ponownie i zajmie kilka minut, aby rozpocząć, przywracając urządzenie do stanu fabrycznego i optymalizując APLIKACJE Wstępnie zainstalowane w systemie Android 4.4 KitKat.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.