Możesz Porwać Własne Dziecko?

zaskakująco, odpowiedź brzmi tak. Możesz być winny porwania własnego dziecka. Porwanie rodzicielskie zwykle ma miejsce podczas walki o opiekę lub kłótliwego rozwodu. Jeden z rodziców postanawia zabrać dziecko fizycznie bez zgody sądu lub drugiego rodzica. W Kalifornii to poważne przestępstwo i zostaniesz oskarżony.

W przypadku rozwodu lub separacji zawsze konieczne jest zawarcie z drugim rodzicem umowy o opiekę nad dzieckiem. Ten krok pozwala obojgu rodzicom dowiedzieć się, jakie są zasady i jak ich przestrzegać. Pomaga również chronić dziecko i chronić przed porwaniem rodziców.

co to jest prawo?

w Kalifornii istnieje znaczna różnica między przestępstwami uprowadzenia dziecka, ingerencją w opiekę nad dzieckiem a porwaniem rodziców.

uprowadzenie dziecka ma miejsce, gdy ktoś bez zgody prawnej złośliwie zabiera dziecko w celu ukrycia go przed opiekunem prawnym. Podczas gdy rodzice popełniają to przestępstwo, może to zrobić również każdy członek rodziny lub osoba dorosła, która zabiera dziecko bez zgody.

ingerencja w opiekę ma miejsce, gdy jeden z rodziców złośliwie pozbawia drugiego rodzica praw do opieki. Obejmuje to nie pozwalanie jednemu rodzicowi wypełniać Jego prawa do odwiedzin. Ważne jest, aby pamiętać, że nadal możesz być winny tej zbrodni, nawet jeśli przyznano ci wyłączną opiekę nad dzieckiem.

porwanie to poważne przestępstwo. Definiuje się go jako poruszanie się osoby na znaczną odległość za pomocą gróźb lub Siły. Jeśli zostaniesz skazany za to, możesz spędzić do ośmiu lat więzienia i być może będziesz musiał uiścić opłatę w wysokości do 10 000 USD.

A Co Z Prawami Opiekuńczymi?

czy to porwanie, jeśli nie ma nakazu aresztowania? Czy rodzic może jeszcze porwać własne dziecko? Odpowiedź brzmi-prawdopodobnie nie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli nie ma nakazu opieki, możesz zabrać swoje dziecko bez zgody drugiego rodzica bez konsekwencji prawnych.

Jeśli jednak nie ma nakazu opieki nad dzieckiem, a dziecko zostało odebrane, drugi rodzic może poprosić sędziego o tymczasowy nakaz opieki ex parte.

są one przyznawane, jeśli można wykazać, że dziecko jest w bezpośredniej krzywdzie lub że dziecko jest usuwane ze stanu Kalifornia. Jeśli ten rozkaz zostanie wydany i weźmiesz dziecko bez pozwolenia, możesz zostać skazany za porwanie lub porwanie.

co jest uważane za porwanie rodzicielskie?

w sprawach o porwanie rodzicielskie oskarżonym jest rodzic nieposiadający opieki, a przenoszoną osobą jest dziecko. Istnieją surowsze kary, jeśli dziecko jest w wieku poniżej czternastu lat. Sędzia przyjrzy się kilku czynnikom, aby określić zakres porwania. Należą do nich:

  • wiek dziecka
  • jak daleko dziecko zostało zabrane (w tym poza Stanami Zjednoczonymi)
  • jaki rodzaj opieki otrzymywało dziecko
  • jeśli zostały wyrządzone fizyczne zagrożenia lub szkody, lub
  • jeśli podjęto jakiekolwiek próby ukrycia tożsamości dziecka.

istnieje kilka obrony za porwanie rodziców. Jeśli zostanie to udowodnione, może to zmniejszyć lub nawet unieważnić jakąkolwiek karę. Niektóre zabezpieczenia nie zawierają złośliwych intencji, dobrej wiary, że dziecko było w niebezpieczeństwie z rodzicem opiekuna, nie ma wystarczających dowodów lub były fałszywe oskarżenia.

Jeśli zostaniesz skazany za uprowadzenie rodzicielskie lub porwanie, Twoje prawa do opieki będą miały poważne konsekwencje. Najprawdopodobniej stracisz prawo do opieki lub odwiedzin, dopóki sędzia nie uzna, że ponowne spotkanie z Tobą leży w najlepszym interesie dziecka.

Jak Złożyć Zarzuty O Porwanie Rodziców?

Jeśli uważasz, że drugi rodzic porwał lub porwał Twoje dziecko, natychmiast skontaktuj się z lokalnymi władzami. Zabranie dziecka narusza nakazaną przez Sąd umowę o opiece nad dzieckiem i możesz zwrócić się do policji o wykonanie nakazu.

łatwiej to zrobić, jeśli rodzic i dziecko są nadal w stanie Kalifornia. Jeśli opuścili Państwo stan, policja może skontaktować się z odpowiednimi władzami, aby pomóc ci odnaleźć i zwrócić dziecko.

jest kilka kroków do podjęcia, jeśli uważasz, że drugi rodzic może próbować porwać dziecko, ale jeszcze tego nie zrobił. Zachowaj szczegółową listę adresów, numerów telefonów i ważnych informacji, takich jak opisy drugiego rodzica i jego numer ubezpieczenia społecznego. Zrób dziennik tego, co robi i mówi drugi rodzic.

pomocne byłoby również zrobienie zdjęcia dziecku co kilka miesięcy, aby nagrać jego obecny wygląd.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.