význam auditů bezpečnosti IT

v dnešní moderní době je zásadní, aby společnosti braly své systémy informačních technologií vážně, aby se zabránilo možnosti kybernetických útoků a narušení dat. Skvělý způsob, jak společnosti zajistit, aby jejich bezpečnost zůstala aktuální a vyhovující, je provádět pravidelné audity bezpečnosti IT.

co je to bezpečnostní Audit IT?

Chcete-li začít definovat Audit bezpečnosti IT, můžeme prozkoumat formální definici auditu poskytovanou Institutem Interních Auditorů: „nezávislá, objektivní zajišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidanou hodnotu a zlepšení činnosti organizace. Pomáhá organizaci dosáhnout svých cílů tím, že přináší systematický, disciplinovaný přístup k hodnocení a zlepšení účinnosti řízení rizik, řízení, a řízení procesů.“

bezpečnostní audit informačních technologií je komplexní přehled celé IT infrastruktury vaší společnosti. To zahrnuje kompletní přehled vašich IT systémů, řízení, aplikací a využití dat mimo jiné procesy. Účelem tohoto auditu je zhodnotit celkovou bezpečnost vaší sítě. Dobrý komplexní audit by naznačoval zlepšení a identifikoval případné nedostatky ve vašem systému, aby byla zajištěna co největší provozní efektivita a kybernetická bezpečnost.

jaké jsou výhody auditů bezpečnosti IT?

společnosti by měly provádět pravidelné audity bezpečnosti IT, aby zjistily, zda je jejich infrastruktura správně schopna zabezpečit data a aktiva společnosti. Pravidelné provádění těchto auditů má mnoho výhod:

  • snížení nákladů-it audity vám mohou pomoci odhalit, které služby již nepotřebujete, stejně jako zastaralý software a pomoci vaší společnosti ušetřit peníze v dlouhodobém horizontu.
  • zajištění shody-pravidelné it audity také zajistí, že platforma a systémy informačních technologií vaší společnosti budou aktuální se standardy vaší země. To pomůže vyhnout se jakýmkoli právním sporům a pokutám v řadě.
  • ověřte efektivitu zabezpečení-certifikovaní it auditoři budou pomocí různých testů ověřovat, jak efektivní jsou vaše současné procesy kybernetické bezpečnosti.
  • zlepšit komunikaci v rámci společnosti-pravidelné it audity mohou zlepšit komunikaci mezi různými odděleními s oddělením informačních technologií.

typy auditů bezpečnosti IT

v auditu IT existují čtyři hlavní typy bezpečnostních testů. Patří sem: testy zranitelnosti, penetrační testy, hodnocení rizik a audity shody.

testy zranitelnosti se provádějí za účelem zjištění jakýchkoli mezer nebo rizik v návrhu vašeho IT systému, aby se snížilo riziko. Penetrační testy se používají ke stimulaci rušivých podmínek a proniknutí do vašeho systému, jako je odesílání e-mailových odkazů s malwarem. Jsou skvělé pro zlepšení školení o bezpečnosti zaměstnanců a testování antivirového softwaru. Dále se hodnocení rizik používá k identifikaci a eliminaci rizik spojených s používáním IT systémů vaší společnosti. Pokud jsou identifikována rizika, dalším krokem pro společnosti je určit, jaké investice by měly být provedeny k odstranění těchto rizik. A konečně, audity shody zajišťují, že IT systémy vaší společnosti dodržují právní normy ve vaší zemi nebo odvětví.

pravidelné a úspěšné it audity zajistí, že IT systémy vaší společnosti budou dobře chráněny před moderními hrozbami a budou v souladu s předpisy. Nejlepší způsob, jak chránit bezpečnost vaší společnosti v dnešní technologické společnosti, je prostřednictvím odborných auditorů.

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.