Můžete Unést Své Vlastní Dítě?

překvapivě je odpověď Ano. Můžete být vinni z únosu vlastního dítěte. K únosu rodičů obvykle dochází během bitvy o opatrovnictví nebo bojového rozvodu. Jeden z rodičů se rozhodne dítě fyzicky odnést bez souhlasu soudu nebo druhého rodiče. V Kalifornii se jedná o závažný zločin a budete stíháni.

pokud dojde k rozvodu nebo rozluce, je vždy nutné, abyste vy a druhý rodič uzavřeli dohodu o péči o dítě. Tento krok umožňuje oběma rodičům vědět, jaká jsou pravidla a jak je dodržovat. Pomáhá také chránit dítě a chránit před únosem rodičů.

jaký je zákon?

V Kalifornii existuje podstatný rozdíl mezi zločiny únosu dítěte, zasahování do vazby a únosu rodičů.

k únosu dítěte dochází, když kdokoli bez zákonného souhlasu zlomyslně vezme dítě za účelem jeho skrytí před zákonným zástupcem. Zatímco rodiče se dopouštějí tohoto trestného činu, může to udělat i kterýkoli člen rodiny nebo dospělý, který vezme dítě bez povolení.

k zásahu do vazby dochází, když jeden rodič zlomyslně zbaví druhého rodiče jejich práv na péči. To zahrnuje nenechat jednoho rodiče splnit jejich práva na návštěvu nařízená soudem. Je důležité si uvědomit, že za tento zločin můžete být stále vinni, i když vám byla svěřena výhradní péče o dítě.

únos je závažný zločin. Je definován jako pohyb osoby na značnou vzdálenost pomocí hrozeb nebo síly. Pokud jste za to usvědčeni, můžete strávit až osm let ve vězení a možná budete muset zaplatit poplatek až do výše $ 10,000 .

A Co Odnětí Práva?

je to únos, pokud neexistuje příkaz k vazbě? Může rodič ještě unést své vlastní dítě? Odpověď zde je-pravděpodobně ne. Obecně platí, že pokud neexistuje příkaz k úschově, můžete své dítě vzít bez souhlasu druhého rodiče bez právních následků.

Pokud však neexistuje příkaz k úschově a dítě je odebráno, může druhý rodič požádat soudce o dočasný příkaz k ex parte.

jsou uděleny, pokud lze prokázat, že dítě je v bezprostřední újmě nebo že dítě je odebráno ze státu Kalifornie. Pokud je tento příkaz udělen a dítě vezmete bez povolení, můžete být usvědčeni z únosu nebo únosu.

co je považováno za Rodičovský únos?

v případech únosu rodičů je obviněný rodič, který není ve vazbě, a osoba, která je přemístěna, je dítě. Existují přísnější sankce, pokud je dítě mladší čtrnácti let. Soudce se bude zabývat několika faktory, aby určil rozsah únosu. Patří mezi ně:

  • věk dítěte
  • jak daleko bylo dítě odebráno (včetně mimo USA)
  • jaký druh péče dítě dostalo
  • pokud došlo k fyzickému ohrožení nebo újmě, nebo
  • pokud byly učiněny pokusy o utajení totožnosti dítěte.

existuje několik obran pro únos rodičů. Pokud se prokáže, mohou snížit nebo dokonce zrušit jakýkoli trest. Některé obrany zahrnují žádný škodlivý úmysl, v dobré víře, že dítě bylo v újmě s rodičem ve vazbě, není dostatek důkazů, nebo došlo k falešným obviněním.

Pokud jste odsouzeni za únos nebo únos rodičů, budou to mít vážné důsledky pro vaše odnětí svobody. Je více než pravděpodobné, že ztratíte veškerá budoucí práva na péči nebo návštěvu, dokud soudce nevěří, že je v nejlepším zájmu dítěte, aby vás znovu viděl.

Jak Mohu Podat Obvinění Z Únosu Rodičů?

pokud si myslíte, že druhý rodič unesl nebo unesl vaše dítě, okamžitě kontaktujte místní úřady. Převzetí dítěte porušuje soudem nařízenou dohodu o péči o dítě a můžete požádat policejní oddělení o vymáhání příkazu.

to je snazší, pokud jsou rodič a dítě stále ve státě Kalifornie. Pokud opustili stát, policie se může obrátit na příslušné orgány, aby vám pomohla vystopovat a vrátit vaše dítě.

existuje několik kroků, pokud se domníváte, že se druhý rodič může pokusit dítě unést, ale dosud tak neučinil. Uchovávejte podrobný seznam adres, telefonních čísel a důležitých informací, jako jsou popisy druhého rodiče a jeho čísla sociálního zabezpečení. Udělejte si protokol o tom, co druhý rodič dělá a říká.

bylo by také užitečné vyfotit vaše dítě každých několik měsíců a zaznamenat jeho aktuální vzhled.

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.